Jak posílíte vaši emoční inteligenci

8. 9. 2017
Štítky

Nároky na manažery jsou čím dál vyšší. Jako správní manažeři byste měli mít hlubokou znalost svého oboru, měli byste mít dobrou organizační schopnost a slušné prezentační dovednosti. Další atribut, který by vám neměl chybět, je emoční inteligence (EQ).

Emoční inteligence je schopnost porozumět svým vlastním pocitům a umět je vyjadřovat. Znamená ale i schopnost vnímat a chápat lidi kolem sebe a vztahy mezi nimi. EQ je naprosto nezbytná pro navazování a udržování mezilidských vztahů, čímž je rovněž nezbytná pro úspěšné fungování každého manažera a team leadera. Americký server Psychology Today sestavil několik doporučení, jak můžete svou EQ zvýšit.

Ovládejte své negativní emoce

Jak posílíte vaši emoční inteligenciPravděpodobně nejdůležitějším znakem vyspělé EQ je schopnost ovládat negativní emoce tak, aby neovlivňovaly váš úsudek a rozhodování. K tomu, abyste změnili emoce, které ve vás určitá situace vyvolává, je potřeba změnit i způsob, jak nich přemýšlíte.

Tip: Pokud ve vás něčí chování vyvolává negativní emoci, zkuste se na chvíli zastavit a zamyslet se nad tím, co se ve skutečnosti děje. Pokud vám například někdo nebere telefon a nevolá zpátky, nutně to ještě nemusí znamenat, že vás daný člověk ignoruje. Může být třeba zaneprázdněný. Zvažte nejprve všechny možnosti, než dojdete k ukvapeným závěrům.

Zůstaňte v klidu i pod tlakem

Většina z vás ve svém osobním i pracovním životě zažívá stresové situace. Způsob, jakým stres zvládáte, úzce souvisí s tím, jestli danou situaci řešíte reaktivně či asertivně. Pokud se ocitnete pod tlakem, nejdůležitější ze všeho je zůstat v klidu.

Tip: Pokud jste nervózní, opláchněte si obličej studenu vodou a nadýchejte se čerstvého vzduchu. Vyhněte se kávě nebo jiným kofeinovým nápojům. Chlad pomáhá snižovat nervozitu, zatímco kofein ji podporuje.

Buďte asertivní

V životě někdy nastanou chvíle, kdy si musíte stát za svým a dát to ostatním patřičně najevo. Může se jednat o situace, kdy je potřeba říct jasné NE, aniž se pak budete cítit provinile, nebo kdy je nutné vyjádřit nelibost nad vzniklou situací.

Tip: Když projevujete nesouhlas, snažte se nezačínat větu zájmeny, jako např: Ty jsi slíbil…, Vy jste říkali… Posluchač je pak automaticky zatlačen do defenzivy. Zkuste naopak využít metodu XYZ, která by měla dát druhé osobě informace ze tří oblastí: co vidím (X), co cítím (Y), jaké to má důsledky (Z).
Například: Vidím, že můj návrh byl odmítnut bez jakékoliv diskuze. Mám pocit, že mé nápady nejsou oceňovány. Velice mě to demotivuje.

Buďte proaktivní

Kolikrát se stane, že musíte jednat s velice obtížnou osobou, která má tendenci srazit vaši náladu na bod mrazu? Klíčem k úspěchu je neustále si připomínat, že lidé se chovají nepřiměřeně kvůli svým vlastním problémům, které nemají co do činění s vámi. Jak se ale v takových chvílích zachovat proaktivně, a ne reaktivně?

Tip: Neříkejte věci, zatímco vámi cloumá vztek, mohli byste toho později litovat. Zkuste se spíše zhluboka nadechnout a počítat v duchu do deseti nebo se chvíli soustřeďte na jiný problém. Není na škodu si také představit sami sebe v pozici toho druhého, jako například: Zrovna se vrátil z porady, kde řešili špatné hospodářské výsledky. Určitě na ně šéf hodně tlačil.

Jak vidíte, jedná se o jednoduché tipy, které zvládne s trochou cviku každý. Tak hurá do toho!

Zdroj: https://www.psychologytoday.com/blog/communication-success/201410/how-increase-your-emotional-intelligence-6-essentials

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: