Jak přesvědčit šéfa k investici do vašeho vzdělávání (a proč by ho to mělo zajímat)

7. 10. 2019
Štítky

Cítíte potřebu přizpůsobit se novým trendům,  které se na vás chrlí ze všech stran? Chcete se dále vzdělávat, ale bojujete s časem, nebo vám chybí finanční prostředky? Požádejte o podporu svého nadřízeného! 

Podpora vzdělávání zaměstnanců je vzájemně prospěšnou investicí, a měla by tvořit významnou část benefitů dobrých firem. Mít sebevědomého zaměstnance s rozhledem, který sleduje nejnovější trendy, je navíc splněným snem každého nadřízeného!

Sponsorship

Jak přistoupit s žádostí o financování vzdělávání před vašeho zaměstnavatele? Připravili jsme pro vás základní otázky, které ho budou zajímat a argumenty, které jej pomohou přesvědčit.

Q: Jaké pro firmu plynou výhody z financování vašeho vzdělání?

  • Zvýšení loajality k firmě: zaměstnanci mají tendenci být věrní společnosti, která je podporuje. Ve zprávě LinkedIn 2018 Workplace Learning Report uvedlo 94 % dotazovaných zaměstnanců, že by zůstalo ve firmě déle, pokud by investovala do jejich kariérního rozvoje. Při zvýšené fluktuaci na pracovním trhu tak dáte firmě jistotu.
  • Předávání znalostí: poznatky, které získáte, můžete předat svým kolegům či je aplikovat na úkoly, které v práci dostanete. Pokud navíc tyto znalosti ve firmě chybí, okamžitě tím zvýšíte svoji hodnotu pro společnost schopností přebírat úkoly nové. V některých případech můžete též reprezentovat firmu na konferencích či uspořádat školení přímo ve firmě. 
  • Trénink pro leadership: získáním nových znalostí můžete povýšit na vedoucí pozice. Vaše firma jistě upřednostní někoho, kdo zná její kulturu a je k ní loajální
  • Alternativní pohled: získáte nový pohled na řešení problémů, se kterými se firma potýká, a to od odborníků z jiných firem. 
  • Zlepšení image firmy: poskytnutí investice na vzdělání je jednou z možností propagace dobrého jména firmy, které může přitáhnout nové kvalitní zaměstnance, a potenciálně i klienty.

Q: Jaká je finanční návratnost investice? 

  • Snížení nákladů na recruitment: školné naopak může být méně nákladné, než proces najímání nového zaměstnance a jeho zaučování, či najímání externistů. Loajalita takového zaměstnance je navíc nižší, což nese riziko fluktuace. Z dlouhodobého hlediska tak firma ušetří.
  • Daňově uznatelná položka: náklady na prohlubování a doplňování kvalifikace studiem jsou ze zákona daňově uznatelnou položkou. Firma tak ušetří na dani, a ještě získá kvalifikovanějšího zaměstnance, takže je to win-win!

Q: Nebude vám studium narušovat pracovní dobu? 

  • Online vzdělávání = úspora času: proč by měli zaměstnanci chodit na školení či jezdit do školy, když vzdělání může chodit za nimi, a firmy na tom ušetří? Díky online formě se lze vzdělávat kdykoliv a kdekoliv. Podle průzkumu časopisu Firemní vzdělávání 11/2018 je online vzdělávání jedním z nejvýznamnějších trendů, a až 56 % zaměstnanců oceňuje možnost učit se dle svých časových možností. 

Pro lidi, kteří si to nechtějí v kanceláři jen “odsedět”, je tu i LIGS University.  Ta poskytuje kompletně online formu studia, která nabízí přenos vědomostí od lektorů s mnohaletou praxí. Studenti tak získají přehled o aktuálním dění ve svém oboru s minimálním zásahem do pracovního a soukromého života. 

Požádejte Vašeho zaměstnavatele o investici do programů LIGS ještě dnes!

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: