Jak se stát úspěšným lídrem?

2. 4. 2014
Štítky

Obchází vás na cestě ke kariérnímu růstu nebo vám jednoduše nedávají příležitost ukázat své schopnosti jako manažera? Možná budete muset popracovat na 5 nejvíce potřebných dovednostech pro úspěšný kariérní růst. Dojem, který zaměstnanec vytváří, je pro okolí často mnohem důležitější, než odvedený pracovní výkon a pracovní výsledky.

1. Pozitivní přístup
Pozitivní myšlení hraje obrovskou roli při postupu po kariérním žebříčku. Milujte svou práci a brzy si toho všimnou i vaši nadřízení. Pesimismus je škodlivý nejen pro vaše zdraví, ale může zapůsobit negativně i na práci kolegů, což snižuje kolektivní efektivitu a produktivitu. Úspěšný manažer si vždy věří a snaží se efektivně využít každé situace. Problémy existují proto, abychom je překonávali.

2. Buďte si jisti při rozhodováni
Pokud se chcete stát úspěšným lídrem, musíte být schopni činit rozhodnutí s jistotou. Máte-li pochybnosti o správnosti svého rozhodnutí, nikdy se nestanete opravdovým lídrem. Skutečný lídr je totiž ochotný riskovat a ví, že každou situaci lze vyřešit.

3. Řečnické umění
Řečnické umění získává v dnešní komunikační době výjimečný význam. V současné době si pod pojmem „řečnické umění“ můžeme představit druh monologu zaměřeného na specifické publikum s cílem přesvědčit. M. M. Speranskij napsal: „Výřečnost je dar ohromovat duše, přelévat do nich své vášně a tím předávat svůj názor a způsob svého myšlení.“ Nelze si představit lídra, který by nedovedl logicky a strukturovaně vyjádřit své myšlenky.

4. Odpovědnost
Odpovědnost znamená pochopení důsledků, které může mít rozhodnutí nebo jednání člověka. Skutečný lídr bere vinu za neúspěch na sebe, místo toho, aby obviňoval podřízené, čímž si zaslouží jejich respekt.
Každý dělá chyby, ale skutečně se člověk projeví až v reakci na ně. Schopnost přiznat si chybu a převzít plnou odpovědnost je znamením sebevědomého člověka. A to je základním předpokladem pro úspěch.

5. Organizovanost
Dokonce i vaše schopnost sebeovládání a pozitivního myšlení by byla k ničemu bez nejdůležitější dovednosti – a tou je organizovanost. Pokud jste člověk nesoustředěný, buďte připraven k věčnému závodu s časem. Nikdy nedodržíte termín, vždy budete dělat práci hůř než ostatní a uváznete v termínech. Začněte si vést pracovní diář, zadávejte si přesné termíny pro odevzdání práce a stanovte si časový plán, aby bylo všechno hotovo včas. Time management vám pomůže rozdělit si čas a najít si tak čas i pro sebe.

Jako výhoda může působit kvalitní manažerské vzdělání - prověřte zda pto Vás není vhodné studium MBA, či získat titul PhD.

Autor: LIGS University

zdroje: http://samopoznanie.ru/schools/oratorskoe_iskusstvo/#ixzz2njVjUKrr [cit. 28.1.2014]
http://www.xapaktep.net/virtues/moscow/responsibility/desc.php [cit. 28.1.2014]

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: