Kryptoměny: současné trendy

8. 7. 2019
Štítky

Průkopník kryptoměn bitcoin nedávno oslavil první desetiletí své existence. Za tu dobu se trh s kryptoměnami razantně proměnil a objevilo se mnoho kryptoměn nových, kterých je dnes několik stovek, možná i tisíců… Zároveň se rozjela vášnivá debata jejich příznivců a odpůrců. Někteří je vnímají jako platidla budoucnosti, někdo poukazuje na jejich volatilitu a obtížnost kontroly. I přes kritické hlasy však počet uživatelů kryptoměn roste.

Současný vývoj na trhu poukazuje na rostoucí snahy o regulaci trhu s kryptoměnami, což jedni vítají s nadšením a druzí s rezervou.  Tyto skutečnosti například potvrzuje i připravovaná novela AML zákona, ve které se pamatuje více i na trh s kryptoměnami

1. Nárůst regulace a vzestup STO

Jednou z největších změn je vstup Security Token Offerings (STO) na trh. Jedná se v podstatě o regulovanou alternativu Initial Coin Offering (ICO), a má jisté podobnosti i s veřejným úpisem akcií - Initial Public Offering (IPO). ICO je proces, kterým společnosti provádí crowdfunding pro své projekty v podobě vydání a prodeje virtuálních krypto tokenů, svázaných s jejich produktem či firmou samotnou. Pro investory mohou znamenat možnost rychlého a velkého výdělku, zároveň jsou ICO jedny z nejrizikovějších investic a pojí se s nimi možnost podvodu, vzhledem k minimální regulaci a právnímu základu. 

Odpovědí na tento problém mají být právě STO. Může to být například podíl ve společnosti, na zisku, nebo jiné formy známe z tradičního světa cenných papírů. Obchodování je regulováno Securities and Exchanges Commission ve Spojených státech, která pro něj stanovuje standardy. Tokeny v rámci STO by měli splňovat regulace pro cenné papíry určené americkou Securities and Exchanges Commission (SEC) a další pravidla určená lokální autoritou, na rozdíl od tokenů vydaných v rámci „divokého“ ICO tak mohou být důvěryhodnější a bezpečnější investicí.

2. Popularita Ripplu

Pozoruhodnou alternativou k tradičním kryptoměnám je systém Ripple. Na rozdíl od decentralizovaných projektů je Ripple vyvíjen a do jisté míry i provozován stejnojmennou společností a jejími partnery, především ze světa bank a jiných finančních společností za cílem vyvinout efektivní a rychlý zúčtovací systém pro platby mezi jednotlivými institucemi. Jednotky posílané v rámci sítě Ripple jsou označovány jako XRP a transakce jsou obecně rychlejší a levnější než u klasických kryptoměn, toto je však vykoupené více centralizovanou kontrolou nad sítí. Dle kritiků tak Ripple nelze označovat za kryptoměnu, vzhledem k tomu, že nemá jednu z jejich základních vlastností, skutečnou decentralizaci a nezávislost sítě.

3. Vývoj nových stablecoins

Kryptoměny označované jako stablecoin jsou specifické tím, že jejich hodnota se přímo odvíjí od podkladového aktiva, kterým můžou být například klasické měny či drahé kovy. Společnosti vydávající tyto tokeny měly být vždy schopné je proměnit za jejich podkladové aktivum. Nejznámějším a nejpoužívanějším stablecoinem je v současnosti Tether, krytý v hodnotě 1:1 americkým dolarem, který usnadňuje obchodování na kryptoměnových burzách bez přístupu k dolarovým účtům. Tether zároveň čelí dlouhodobé kritice netransparentnosti jeho rezerv a není tak možné potvrdit, že veškeré vydané tokeny jsou skutečně plně kryté a investoři se tak částečně odklání od jeho používání a přecházejí k použivání alternativních stablecoinů.

4. Blockchain urychlí zavádění IoT a rozvoj umělé inteligence

Blockchain představuje jednu z možností, jak vyřešit zavádění a zabezpečení bezpečného uložení dat, nebo celých databází, které jsou sdílené. Umožní shromažďování a sdílení obrovského objemu dat bez nutnosti centralizované IT databáze. Toto sdílení dat má potenciál být samoregulační a zvyšuje bezpečnost dat. Decentralizace a velký počet uživatelů znemožňuje napadnutí dat jako celku. Hackeři by museli vyvinout obrovské množství výpočetního výkonu na to, aby prolomili jediný uzel, a ani to nevede ke zničení dat.

Kryptoměny

Chcete se dozvědět více o tom, jak funguje blockchain? Přečtěte si o nich v článku našich lektorů Introduction to Blockchain Application

Mezi hlavní výhody blockchainu patří:

  • Schopnost velkého počtu uzlů dospět k jednomu konsenzu ohledně nejaktuálnějšího stavu velkého množství dat, například záznamů v účetní knize. To platí i v případě, kdy jsou jednotlivé uzly anonymní, připojeny přes nespolehlivé spojení jeden k druhému, či vedeny podvodníky, kteří se snaží transakce upravovat ve svůj prospěch.

  • Schopnost kteréhokoliv uzlu rozhodnout se s přijatelnou mírou jistoty, že daná transakce do blockchainu spadá či nikoliv.

  • Schopnost libovolného uzlu, jenž vytvořil či přijímá transakci, po nějaké době rozhodnout s ucházející mírou jistoty, zda je transakce validní a začlenitelná do blockchainu natrvalo a zda nedošlo ke kolizi dvou transakcí. To je důležité k řešení problému double-spendingu (dvojího utracení).

  • Dostatečně velká překážka, která brání útočníkům v úpravách či přepsání transakcí.

  • Automatická forma řešení konfliktních transakcí, která zajišťuje, že nevalidní transakce (například snaha utratit částku na účtu vícekrát) se nikdy nestanou součástí potvrzeného datasetu.

Chcete začít obchodovat s kryptoměnami a nevíte, jak začít? Nebo si rozšířit stávající znalosti? Poslechněte si, jakou radu má pro vás náš lektor Petr Mašín. 


Obchodování s kryptoměnami má svoje specifika. Pokud nemáte dostatečnou zkušenost, je dobré “sledovat” počínání nějakého úspěšného investora a postupovat podle jeho určitých vzorových postupů. Hlavně se držte zásady používání zdravého rozumu. Nejsem v pozici, kdy by bylo možné s investicí radit, nicméně je dobré dodržovat určitá zásadní pravidla. ”, říká Mašín. Jaká to podle něj jsou?

  • Obchodujte pouze a jen s objemem finančních prostředků, které neohrozí vaši nebo rodinnou finanční stabilitu.

  • Diverzifikujte vaše prostředky a použijte je k investicím tak, abyste rozložili riziko.

  • Vyberte si komodity s různými rizikovými faktory. 

  • Důsledně analyzujte prostředí a oblast jednotlivých komodit, do kterých investujete.

Pokud se chcete dozvědět více o kryptoměnách a vývoji na finančních trzích, prohlédněte si nabídku našich programů a začněte se vzdělávat ještě dnes.

ZDROJE

BLOCKCHAIN. The State of Stable Coins Report. 2019. Online dostupné na: https://www.blockchain.com/ru/static/pdf/StablecoinsReportFinal.pdf

CAPITAL.COM. Is Ripple Worth Trading? Online dostupné na: https://capital.com/ripple-price-prediction-2019

CCN MARKETS. What is an STO (Security Token Offering) and 10 Reasons Why It Will Have a Massive Impact. 23.4.2019. Online dostupné na:  https://www.ccn.com/what-is-an-sto/

CRYPTALKER. Is Ripple Worth Buying in 2019? Online dostupné na: https://cryptalker.com/ripple-worth-buying/#Is_Ripple_Worth_Investing

FORBES. A New Way To Raise Money: The Initial Coin Offering. 12.7.2017. Online dostupné na: https://www.forbes.com/sites/jonathanchester/2017/06/12/a-new-way-to-raise-money-the-initial-coin-offering/#6ef3c3ae5fb5

HACKERNOON. 2019 Complete StableCoin Guide. 29.1.2019. Online dostupné na: https://hackernoon.com/2019-complete-stablecoin-guide-3f77896fb4ad

I-SCOOP. Blockchain and the Internet of Things. Online dostupné na: https://www.i-scoop.eu/blockchain-distributed-ledger-technology/blockchain-iot/

MARR, BERNARD. 5 Blockchain Trends Everyone Should Know About. Forbes, 28.6.2019. Online dostupné na:
https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2019/01/28/5-blockchain-trends-everyone-should-know-about/#462efce43bb9

THE TOKENIST. Security Tokens Explained for Begginers (Everything You Need). Online dostupné na: https://thetokenist.io/security-tokens-explained/

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: