LIGS University spouští studium specializace MBA | Digital Business

6. 22. 2021
Doba čtení
3

Spouštíme nový MBA obor Digital Business v anglickém jazyce. Pokud vás digitalizace a datová analytika zajímají, je tento obor dělaný na míru právě vám. Díky tomu, že poptávka po lidech kvalifikovaných v oblasti digitalizace a datové analytiky roste každým dnem, roste také poptávka po vzdělávání v tomto oboru.

Portfolio studijních oborů LIGS University se neustále rozrůstá. Jako vzdělávací instituce chceme být vždy o krok napřed naší konkurencí a naše služby neustále zlepšovat. V dnešní době se společnost musí rychle přizpůsobit všudypřítomným změnám a rostoucím trendům digitalizace. Firmy stále více poptávají zkušené datové analytiky a manažery, kteří se orientují v současných digitálních trendech.

Oslovili jsme dva odborníky  z oblasti datové vědy s dlouholetými zkušenostmi v oboru. Díky zkušenostem Dr. S Sureshe Kumara a Romana Lindauera Dipl. Mngt, jsme byli schopni vytvořit specializaci, která má vše, co potřebujete, abyste se stali profíky v oblasti digitalizace a digitálních technologií. 

Interactive online MBA program Digital Business se skládá ze 2 hlavních předmětů specializace:

1. Digitální ekonomika

Svět podnikání, jak jej známe, se neustále mění a jednou ze základních hnacích sil této změny je digitální transformace. Ve své podstatě digitální transformace není o diskvalifikaci stávajících podnikových systémů, ale místo toho podporuje používání nejnovějších technologií k tomu, co již děláme - ale lépe.

Co přesně tedy je digitální ekonomika?

Digitální ekonomika je ekonomická aktivita, která je výsledkem miliard každodenních online propojení mezi zákazníky, podniky, zařízeními, daty a procesy. Je založena na rostoucí vzájemné propojenosti lidí, organizací a digitálních řešení, která proměnila náš svět v malé tržiště.

Dnes digitální ekonomika přetváří způsob, jakým se manažeři rozhodují, jak jsou strukturovány podniky a jak spotřebitelé získávají služby, informace a zboží. Je to budoucnost managementu.

Náš kurz vám pomůže pochopit hlubší technické podrobnosti a různé vstupy a výstupy digitální ekonomiky. Umožní vám stát se cenným přínosem pro jakoukoli společnost, rozšířit vaše dovednosti a dokonce vám může pomoci s vaším vlastním podnikáním. Díky nabraným zkušenostem budete schopni zajistit spokojenost vašich zákazníků v daném pracovním prostředí.

Zeptali jsme se pana Lindauera na několik otázek k předmětu Digitální ekonomiky, abychom našim čtenářům přiblížili, co mohou od kurzu očekávat.

Kdo je cílovým studentem předmětu Digitální ekonomika?

Cílovým studentem tohoto kurzu je manažer/ka, který chce zjistit, jak technologické změny ovlivňují tradiční obchodní model. Tento člověk by mělmít představu o tom, jak funguje klasický model poptávka - nabídka, a měla by mít určitou intuici, a dokázat předvídat změny způsobené digitalizací.

Tento kurz je určen studentům MBA - DBA, kteří již mají určité pracovní zkušenosti a mají ponětí o realitě „As - Is“ a chtějí vědět, jaký bude stav „To-Be“ obchodních modelů v nadcházejících letech.

Je třeba se orientovat v dnešní rychle se měnící digitální kultuře. 

Co je výstupem předmětu Digitální ekonomika?

Výsledkem je inovativní způsob pohledu na nové aplikace, analýzu dat a předávání transakcí od mediátorů přímo do rukou konečných účastníků digitálních přístupů. Myslím, že hlavní přidanou hodnotou by měla být myšlenka digitální transformace a postupné implementace přístupů založených na umělé inteligenci a hloubkové analýze dat, která změní mnoho aspektů několika průmyslových odvětví.

Co může předmět digitální ekonomika nabídnout studentům?

Kurz nabízí ucelený pohled na několik oborů, které byly díky digitalizaci proměněny, a mají šanci být ještě efektivnější, ziskovější a přístupnější pro klienta.

2. Datová analytika

V dnešním digitálním a rychle se rozvíjejícím světě je každá část našeho každodenního života založena na datech: od našeho pracovního života až po náš osobní život a vše mezi tím. Data jsou přinejmenším nezbytná a čísla ukazují, že podniky, které více investují do vědy a analýz dat, mají čtyřikrát větší šanci uspět a přeměnit zvědavé diváky na věrné zákazníky.

Věda o datech byla považována za palivo 21. století a novou hnací sílu za lapřetížená průmyslová? odvětví, která používají k analýze chování svých zákazníků, zlepšování jejich výkonu a v důsledku toho rostou, aby svým zákazníkům poskytovala lepší produkty.

V celém našem komplexním, intuitivním online kurzu se seznámíte se všemi informacemi, které potřebujete k rozvoji solidního porozumění programování a datové analytiky, které vám umožní uspokojit rostoucí národní a mezinárodní potřebu vysoce kvalifikovaného personálu v oblasti datové vědy.

Zeptali jsme se Dr. S Suresh Kumara na předmět Data Science, aby naši budoucí studenti získali ucelenou představu o tom, co on sám považuje za jádro vzdělávacího kurzu.

Jaké vzdělávací cíle jste nastavil pro předmět Datové analytiky?

Hlavním cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům to nejlepší postgraduální vzdělání v oblasti datové analytiky tak, aby mohli dokázali uspokojit rostoucí potřebu po zkušených a vysoce kvalifikovaných odborníků v oblasti datové vědy.

Co je výstupem předmětu Datové analytiky?

Prostřednictvím spolupráce s dalšími studenty, stážemi, výuky ve třídě a praktických zkušeností se studenti ponoří do oblasti technologií, obchodu a komunikace a vytvoří komplexní sadu dovedností v oblasti datové vědy.

Tento soubor klíčových kompetencí v různých oblastech - programování, statistika, analýza dat, strojové učení, rozporování dat, vizualizace dat, komunikace, základní kameny obchodu a etiky - zvýší vaši prodejnost v rychle se rozvíjejícím odvětví datových věd. S pracovní znalostí těchto požadovaných technických dovedností, stejně jako měkkých dovedností, které zaměstnavatelé hledají, budete jako absolventi připraveni uplatnit své znalosti v oblasti datové vědy v široké škále průmyslových odvětví.

Roman Lindauer, Dipl. Mngt.

Od počátku své relativně dlouhé profesionální kariéry v oblasti optimalizace procesů a řízení rizik byl vždy fascinován dopadem informačních technologií na obchodní procesy. Mezi jeho profesionální odpovědnosti patří provádění řešení založených na datech za účelem zvýšení efektivity interních kontrol a zmírnění rizik v kombinaci s optimalizací podnikových procesů. Za svůj profesní život byl svědkem poměrně zásadních kroků v procesu digitalizace, které vyvolaly jeho ambici podílet se na nejnovějších trendech a milnících v rozvoji digitalizace.

Dr. S Suresh Kumar

Inovativní a na výsledky zaměřený datový vědec s více než 26 lety zkušeností s prováděním řešení založených na datech za účelem zvýšení efektivity, přesnosti a užitečnosti interního zpracování dat. Má zkušenost s vytvářením prediktivních datových modelů, vývojem přizpůsobených řešení v Blockchain (s) a analýzou algoritmů dolování dat za účelem získání přehledu a implementace řešení zaměřených na akce komplexních obchodních problémů.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: