Manažerská personalistika – Jak vést pohovor efektivně

7. 17. 2019
Štítky

Přijímání nových zaměstnanců je náročný proces i pro manažery. V dnešním článku se proto zaměříme na několik rad pro vedoucí pracovníky, které jim mohou pomoci vybrat ty správné lidi do svého týmu.

Je velmi důležité vzít v úvahu „skutečné výsledky“ uchazeče. To, že už v minulosti pracoval a může to prokázat, je mimořádně důležité. Proto v této oblasti ověřování musíte být i vy mimořádně zvědaví. Neklaďte zvědavosti hranice. Vyvarujte se těch, kteří nedokážou poskytnout žádný důkaz o svém úspěchu v předcházejících zaměstnáních a nedosáhli žádných dobrých výsledků. Když je člověk opravdu produktivní, v popisu své produkce nemá žádná „bílá místa“, která nejsou jednoduše vysvětlitelná. Produktivní lidé si většinou velmi dobře pamatují svoje výsledky a odpovědi se vám od nich dostane jednoduše.

O dobré produkci určitě svědčí, když člověk nemá žádné problémy prokázat, že v předcházejících zaměstnáních měl vysokou úroveň produkce. Jasně vám popíše, jak se k výsledku dostal a kolik akcí pro tento výsledek musel udělat. Dobrým ukazatelem je, když se v průběhu let jeho osobní produkce zvyšovala. Je dobré si všímat i toho, zda kandidát zvládal v minulosti složité situace.

Jak u pohovoru rozeznat "herce" od opravdu skvělého uchazeče?

  • Pokud kandidát velkoryse odpovídá, že díky němu fungoval systém, fungoval tým, fungovala firma, zeptejte se: „Když bychom přišli do vaší firmy, jak bychom zjistili, že to funguje? „Šampión vám přesně popíše, jak se k tomu dostal a jaká čísla musel generovat. „Herec“, který za sebou výsledky nemá, bude mít problém.
  • Pokud vám kandidát utíká od tématu, opakujte otázku do té doby, dokud nedostanete odpověď. I když se vám bude zdát, že to není vhodné.
  • Pokud uchazeč často používá cizí slova, nechte si je vysvětlit tak, abyste je plně pochopili. Nebojte se zeptat. Někteří kandidáti spoléhají na to, že se nezeptáte.
  • Pokud nechápete, co vám říká, zeptejte se: „Jak to myslíte?“ Buďte v roli „zjišťovatele“.

Na konci pohovoru musíte mít jasnou představu o tom, co hodnotného kandidát vytvořil. Pokud nic takového nenajdete, pravděpodobně máte před sebou „herce“.

pohovor

Přijímací pohovor je nedílnou součástí tradičního procesu přijímání pracovních sil. Kontakt mezi čtyřma očima umožňuje získat hluboký dojem a představu o tom, jak bude uchazeč v dané pracovní pozici úspěšný. Kombinace přípravy, vhodných otázek a naslouchání vám umožní vytěžit z přijímacího pohovoru maximum. Existuje mnoho různých přístupů k přijímacímu pohovoru. Příkladem je například behaviorální pohovor. Tato metoda je založena na bádání v minulosti a zkoumá, jak uchazeč zvládl předchozí úkoly nebo povinnosti. Tato metoda funguje za předpokladu, že způsob, jakým žadatel pracoval v minulosti, bude určovat jeho výkon i v budoucnosti.

Pak je nutno zvážit možnost přijímacího pohovoru založeného na kritériích. Hlavní výhodou této metody je způsob, jakým indikuje úrovně výkonu uchazeče v různých oblastech. Toho lze dosáhnout průběžným testováním znalostí uchazeče prostřednictvím série přísných a strukturovaných dotazů. Je to extrémně formální, avšak efektivní způsob, jak vést přijímací pohovor zaměřený na výkon. Slabým místem této metody je, že osoba, která vede přijímací pohovor, musí mít vysokou kvalifikaci, aby mohla klást relevantní dotazy, a existuje riziko, že se v případě, kdy neprovede testy dostatečně důkladně, může celý přijímací pohovor ukázat jako neefektivní. Vypracujte popis práce. Jaké specifické schopnosti a dovednosti má nový pracovník mít? Jaké zkušenosti jsou nezbytné a jaké jsou další požadavky? Jaké jsou hlavní pracovní povinnosti dané pracovní pozice a jaký je rozsah postupu na žebříčku kariéry v rámci dané funkce? Jaké povahové vlastnosti hledáte? Nastiňte specifické požadavky. To vám pomůže definovat vaše otázky a zjistit relevantní informace. Předem analyzujte životopis a/nebo formulář s žádostí o práci – to je nesmírně důležité, avšak v dnešní době vyznačující se neustálým nedostatkem času je to často přehlíženo. Podrobné písemné informace, které uchazeč uvedl, mohou odhalit jeho silné a slabé stránky. Životopis může rovněž zdůrazňovat nějaké nedostatky či problémy, které je potřeba řešit. Následně se můžete rozhodnout, zda existují nějaké další oblasti, které je potřeba prověřit. Může se stát, že budete chtít zjistit informace o společnostech, pro které uchazeč o práci pracoval, a o jeho roli v rámci těchto společností. Jestliže například pracoval ve funkci nadřízeného, kolik měl podřízených a jak se jako nadřízený cítil? Jak to zvládal? Co by řekl na řízení ještě většího počtu lidí? Nebo menšího? Použijte životopis, abyste mohli klást otázky relevantní pro vaši volnou pracovní pozici

Připravte si program přijímacího pohovoru. To vám pomůže nepřekročit časový limit a zaměřit se na otázky, které potřebujete položit. Naplánujte si, které otázky položíte, a rovněž, kdy je položíte. Formulujte jasnou strukturu pohovoru, které se budete moci držet.

Před zahájením přijímacího pohovoru si znovu uvědomte, že nejvíce se o uchazeči dozvíte, když se uchazeč bude cítit uvolněně. Máte jen omezené množství času, abyste toho dosáhli. Představte se, projděte program a sdělte uchazeči, jak dlouho to bude trvat. Požádejte uchazeče o svolení dělat si poznámky. Způsob, jakým přijímací pohovor uzavřete, zanechá v uchazeči konečný dojem z vás a vaší společnosti. Vyzvěte uchazeče k položení otázek. Možná bude chtít vysvětlit některé skutečnosti nebo jste možná neprobrali některou oblast, která ho zajímá. Vysvětlete uchazeči, co bude následovat: nastiňte časový plán, který bude uvádět, kdy by mělo být provedeno rozhodnutí a kdy bude uchazeč informován o výsledku. Prodiskutujte proces přijímacího pohovoru. Bude se konat druhé, případně třetí kolo? Půjde o přijímací pohovor s nadřízenými nebo se bude jednat o testy? Jakmile ukončíte pohovor, poznamenejte si rychlý souhrn vašich myšlenek, pocitů a klíčových bodů. Napište, jaký máte z pohovoru dojem. Je zajímavé, kolik toho člověk může zapomenout, když si nesepíše rychlý souhrn, zejména když musí během jediného dne provést přijímací pohovor s více uchazeči. To vám pomůže vytvořit si jakási porovnání pro druhý přijímací pohovor nebo pro důležitou nabídku pracovní pozice.

Autor: Ilona Bartovská, lektorka na LIGS University - článek byl napsán z webináře na stejné téma.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: