Než začnete psát odborný text: definujte cíle a vyberte literaturu

2. 29. 2016
Štítky

Závěrečná práce je vrcholným zakončením letitého studia. Budoucí absolvent v ní prokazuje své vědomosti, ale i schopnost pracovat samostatně, využít relevantní zdroje a porozumět odbornému textu. Půl úspěchu diplomové nebo bakalářské práce stojí hned na začátku – záleží na tom, jaké téma si student zvolí a jakou a odbornou literaturu bude student používat.

Příprava na odbornou práciSprávná rešerše usnadní psaní odborné práce o sto procent. Čas, který autor věnuje přípravě podkladů, se mu při jejich zpracování vrátí dvojnásobně. Známé pořekadlo o měření a řezání se v této situaci náramně hodí. A nezáleží na tom, zda aspirujete na titul MBAMSc či Ph.D. Na co si tedy dát pozor, než odbornou práci začnete psát?

Téma vás musí bavit!

Téma, které si vyberete, by vás mělo především zajímat. Přeci jen s ním strávíte desítky hodin času, proto by vás nemělo omrzet, natož nudit. Na výsledku by vám mělo záležet, nejlepší motivací není známka, ale zvědavost, co nového můžete objasnit, jaké hypotézy se vám podaří potvrdit.

Pokud máte přístup k podnětným informacím, například jako stážista ve významné firmě nebo skrze zaměstnání, stojí za to zamyslet se, zda a jak práci s tématem propojit. Následné shánění praktických informačních zdrojů budete mít podstatně jednodušší.

Definujte cíle práce

K jakým poznatkům chcete v práci dospět? Na jaké otázky budete hledat odpovědi? Vytvořte si přehlednou strukturu celé práce, která vám později poslouží jako „obsah“. V případě, že bude vaše práce rozdělena na teoretickou a praktickou část, promyslete, jaké teoretické informace by měly v první části zaznít, aby logicky předcházely praktickým poznatkům.

Navrhněte přibližné zaměření jednotlivých kapitol a podkapitol, čím se budou zabývat, na jehož základě pak můžete začít s hledáním relevantní odborné literatury.

Vycházejte z jiných autorů

Při rešerši vhodné literatury zapomeňte na „Google“ nebo „Wikipedii“. Na internetu sice jistě naleznete mnoho informací, ale nijak nepodložených, proto vám mohou sloužit pouze orientačně.

Sepsání odborného textu vyžaduje dostatek odborné literatury, ze které budete vycházet. Každé tvrzení, které se ve vašem textu (v teoretické části) objeví, musíte mít podložené odkazem na daného autora a publikaci, dokonce na konkrétní stranu. 

Při psaní odborného textu se vždy řiďte pokyny vedoucího práce, konzultanta či lektora. S ním se můžete poradit nad nejenom o tématu, ale také o vhodné literatuře.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: