Nová podoba kanceláře? Jak virus změní i Vaše pracovní prostředí?

9. 1. 2020
Štítky

Tak jak se v září mnoho studentů vrací do školních lavic, spousty lidí se navrací do práce. Doba karantény, homeofficu, dovolených a letních aktivit končí a je třeba opět „najet“ do pracovního režimu. Návrat do kanceláře může být ovšem překvapující. Svět se za posledních 6 měsíců změnil a s ním i běžná kancelář, tak jak ji všichni známe.

 

Všemožná nařízení, ať už od vlády nebo vedení se musí dodržet a kancelář se do původní podoby s velkou pravděpodobností už nevrátí.

Zaměstnavatel má povinnost vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky. Musí zařídit vhodnou organizací bezpečnosti práce a přijímáním opatření k předcházení rizikům. Věhlasný imunolog Zadražil varuje: „V kanceláři je pracovní stůl, notebook, telefony, které si přikládáme k obličeji, kliky, na které každý sahá. Možností, jak se nakazit, je mnoho a ochranné pomůcky a opatření nesmí zaměstnavatel podceňovat.“

Společnosti nadále budou podnikat řadu kroků, aby udržely lidi v bezpečné vzdálenosti od sebe, například pomocí střídavých směn nebo novým pracovním kalendářem pro mnoho zaměstnanců v alternativních a víkendových dnech. Pracovní boxy a jejich stěny se s velkou pravděpodobností zvýší a nebo oddálí tak, aby všichni nebyli v tak těsném kontaktu.

Kuchyňky, konferenční místnosti a další společné prostory mohou být nadobro uzavřeny. Dokonce některé kanceláře zavedly jednosměrné cesty vedené šipkami, které lidem brání procházet skrz budovou. U nezbytných sdílených prostor, jako jsou výtahy a toalety, bude vyžadováno zakrytí dýchacích cest a při vstupu může být vyžadována desinfekce rukou. Na místě je i častější úklid, popřípadě desinfekce či sterilizace prostor, případně omezený počet lidí ve společných prostorech.

I přes tato distanční opatření můžeme předpokládat, že nařízení nosit roušky či ústenky bude stále aktuální nejen ve společných prostorech, ale i u vlastního stolu. Vaše společnost také pravděpodobně požádá o čestné prohlášení o bez-infekčnosti či oznámení, pokud máte nějaké příznaky. V případě, že bude mít zaměstnavatel podezření na možnou nákazu virem Covid-19 u svého zaměstnance, může takového zaměstnance telefonicky požádat o to, aby se nahlásil na příslušné hygienické stanici. Ta rozhodne o jeho karanténě nebo testování. Provedení testu nicméně zaměstnavatel na zaměstnanci nemůže vynutit.

Konkrétní opatření ve vaší kanceláři se však budou lišit v závislosti na společnosti a místních pravidlech. Například v poslední fázi znovuotevření státu New York je kancelářská kapacita omezena na 50%. Zbylá polovina zaměstnanců má možnost pracovat na home-office a nebo ve večerních hodinách či o víkendu.

V České republice se mnoho společností rozhodlo svým zaměstnancům doporučit právě home-office, aby se zamezilo shromažďování velkého počtu osob. Je ovšem stále otázkou, jak budou nadále opatření probíhat. My v LIGS dodržujeme opatření větší distance mezi jednotlivými stoly, desinfekce rukou při vstupu do kanceláře, možný home-office pro každého zaměstnance, který se cítí nemocný a v případě vycestování do zahraničí má každý nařízenou dvoutýdenní karanténu pro případ nakažení.

Máte zkušenost s novým opatřením i ve vašem zaměstnání? Nebo nepociťujete rozdíl? Napiště nám vaše zkušenosti se změnami ve vaší kanceláři kvůli COVID-19.

 

Zdroje : 

Polášková, M. (2020, March 20). Práce v době koronavirové: Co je potřeba vědět. Welcome to the Jungle. https://www.welcometothejungle.com/cs/articles/koronavirus-jak-se-chranit

Mazúchová, S. (2020, April 26). Koronavirus změní open space kanceláře. Pomoci mohou zóny, šipky i UV záření. IDNES.Cz. https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/kancelare-open-space-home-office-dezinfekce-socialni-distancovani-rozestupy.A200423_141558_ekonomika_maz

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: