Novoroční slovo prezidenta LIGS University

1. 3. 2017
Štítky

Milí přátelé LIGS University, chtěl bych vás přivítat jménem svým i jménem LIGS University v roce 2017 a popřát vám hodně štěstí, zdraví a úspěchů v letošním roce a poděkovat vám za přízeň, kterou jste nám doposud věnovali.

Dr. Pavel MakovskýPřelom roku vždy svádí k bilancování, a i já bych se chtěl s vámi podělit o pár slov.

Rok 2016 byl pro LIGS University velmi pestrý a přinesl s sebou mnoho úspěchů a pozitivních změn. Začátek roku odstartoval již tradičně slavnostní večer LIGS AWARDS, během kterého jsou každý rok oceněny významné osobnosti z oblasti vzdělávání dospělých. Zároveň s radostí oznamuji, že momentálně naplno probíhají přípravy 7. ročníku, který se uskuteční 1. února 2017 v Clarion Congress Hotel Prague.

Samozřejmě nemůžu opomenout desáté výročí našeho založení, které LIGS University oslavila v únoru minulého roku. Od roku 2006 jsme ušli velký kus cesty, což potvrzuje více než tisícovka našich studentů a absolventů z 39 zemí světa. Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří stáli u zrodu LIGS University, a kteří mají zásluhu na tom, že naše škola i nadále vzkvétá. U příležitosti desátého výročí jsme také připravili Almanach studentů, absolventů a tutorů LIGS University.

Tím nejlepším dárkem k desátému výročí pak bylo získání mezinárodní akreditace ASIC (Accreditation Service for International Schools, Colleges and Universities). LIGS University díky splnění mnoha kritérií kvality získala dokonce status ASIC Premier University, což je nejvyšší stupeň této akreditace. Pro LIGS University je to nejen potvrzením, že jdeme správným směrem, ale i výzva do budoucna.

Za další úspěšný projekt považuji zavedení pravidelných odborných webinářů, které pro studenty organizujeme každý týden. Na webinář se ale mohou přihlásit i zájemci z řad „veřejnosti“, aby si tímto způsobem mohli vyzkoušet kvalitní online studium.

Pro příznivce distančního studia jsme v roce 2016 otevřeli dvě studijní skupiny programu Executive MBA, jehož výuka spočívá v týmové práci a ve vzájemné výměně zkušeností mezi studenty a tutory.

V červnu se na zámku v Průhonicích konal slavnostní ceremoniál u příležitosti ukončení studia, na kterém si absolventi za přítomnosti představitelů LIGS University, tutorů, rodinných příslušníků a přátel převzali svůj zasloužený diplom.

Jak mnozí z vás ví, název LIGS University vznikl jako akronym pro motto „Leadership Innovation Growth Success“ a v tomto duchu se bude nést i nadcházející rok, během kterého budeme pracovat na získání dalších mezinárodních akreditací a na rozšiřování portfolia poskytovaných programů, specializací a jazyků výuky. Stejně tak budeme dále pracovat na zkvalitňování našich programů a péče o naše studenty.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se přímo i nepřímo podíleli na úspěších v roce 2016, ať už se jedná o naše studenty, zaměstnance či tutory.

Přeji všem další úspěšný a zajímavý rok!
 

Dr. Pavel Makovský
President LIGS University

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: