Nový rok, Nové příležitosti

11. 30. 2020
Štítky

Jsme téměř na začátku nového roku. Tuto roční dobu využijte k resetování, osvěžení mysli, vyjasnění cílů a odhodlání. Právě teď je čas přemýšlet a plánovat všechny věci, které chcete ve svém životě a v podnikání dosáhnout. Možná si lížete rány z minulého roku. Možná prodej neproběhl podle vašich představ. Možná jste na pomezí - přemýšlíte o tom, zda vůbec chcete být podnikatelem nebo zda chcete setrvat v práci, ve které právě jste. Teď je ten správný čas vyhradit si hodinu nebo dvě na vyjasnění si plusů a mínus posledních dvanáct měsíců a skočit do dalšího roku s promyšleným plánem.

 

Nový rok, Nové příležitosti

 

Seznam dobrých i špatných věcí

Začněme s osvědčeným perem a papírem a vytvořme si seznam toho, co bylo dobré za posledních dvanáct měsíců. Dosáhli jste dobrých prodejních čísel? Bylo více vidět vaše jméno či název firmy? Jste spokojeni se svým současným e-shopem či webem?

Další je seznam, který není tak dobrý. Možná tržby nebyly tak vysoké, jak jste chtěli, nebo se vám nějak nepodařilo dosáhnout takového růstu, v jaký jste doufali. Zde je dobré vzít seznam, kteý se na první pohled může zdát negativní, a vzít i z něj ponaučení. Buďte k sobě upřímní a drsní!

Další je neutrálnější seznam faktorů, které se letos změnily; interně i externě. Možná jste získali nový název domény, zařídili nový web nebo se rozšířili o nové operační systémy. Možná na vašem trhu existuje větší (nebo menší) konkurence, nebo se poptávka po vašem softwaru mohla změnit. Neztrácejte čas tím, že se budete zabývat problémy, prostě je nechte na papír.

Předposlední seznam je seznam nových příležitostí. Může to být cokoli od nových prodejních míst, reklamy, nových operačních systémů, možností co-brandingu atd. 

Konečný seznam je seznam zmeškaných příležitostí. Není třeba se jimi zabývat, ale je důležité je dostat na papír.

Pravděpodobně jste si všimli, že mnoho položek v každém seznamu se navzájem překrývá. Například prodej by mohl snadno spadat pod tři nebo více kategorií. Není se čeho bát - ve skutečnosti daleko.

Nyní, když jsme se podívali na posledních dvanáct měsíců, je další fáze hry snadná. Začínáme se dívat dopředu.

 

Lidé

 

Je čas zesílit

Pocity, že nejste dost dobří. Malý hlas, který vám říká, že selháváte, protože jste ještě nedosáhli velikosti „Amazonu“. Negativní podnikatelé všude kolem vás, kteří mluví o tom, jak pomalý je obchod. Kritici online, kteří si dělají legraci z toho, jak ostatní podnikatelé budují své podnikání.

Budování úspěšného podnikání je mnohem víc než strategie. Existují taktiky a kroky v podnikání jako takovém, ale bitva ve vaší mysli je tam, kde budete muset zvítězit. Musíte zvládnout psychicky i emocionálně zesílit, abyste zvládli taktiku a strategii, které budují podnikání.

Dokud nejste silnější, sebemenší věc vás spustí do mentální spirály. Tyto spirály zabírají spoustu vašeho drahocenného času, který byste mohli využít k vybudování svého podnikání. V těchto spirálách mysli je běžné dělat emocionální rozhodnutí, která mohou mít negativní dopad na vaše podnikání. Musíte to cítit, abyste se uzdravili. To znamená, zpracovat vše, co cítíte. Přiznejte si, jak se opravdu cítíte. Pak se snažte uvědomit si věci logicky. Uvědomte si, že jste pravděpodobně udělali věci větší, než jak vypadají. Poslechněte si píseň, která vás načerpá. Podívejte se na inspirativní video.Tancujte kolem. Udělejte cokoli, abyste dostali svou mysl, tělo a ducha na místo, kde se cítíte jako nejsilnější. Nebojte se cítit svůj energetický posun a sledujte, jak se váš přístup zlepšuje.

 

Nový rok, Nové příležitosti

 

Odvážně se posuňte vpřed.

Jsme lidé. Všichni děláme chyby ve svém životě a podnikání. Jako lidé máme tendenci se za tyto chyby trestat dlouho poté, co jsou minulostí. Chcete-li mít úspěšný rok v podnikání, buďte k sobě jemnější. Odpusťte si, ale pamatujte si lekci.

Využijte tento čas v novém roce a nechte minulý rok pozadu. Cokoli nešlo podle plánu, je lekce, kterou můžete využít k růstu. Život je náš největší učitel. Právě teď je vaše nová příležitost podniknout odvážné kroky k dosažení vašich největších obchodních cílů. Pusťte veškerý hněv, vinu, zášť a lítost z minulého roku. Věřte v sami sebe. Možná nebudete mít všechny odpovědi nebo nevíte vše o podnikání, které budujete - a to je v pořádku. Mějte jistotu, že budete tvrdě pracovat, a naučte se, co nevíte. Uvědomte si, že pro nás jako podnikatele je dnes velká příležitost díky internetu a sociálním médiím.

Tuto roční dobu využijte k resetování, osvěžení mysli, vyjasnění cílů a odhodlání. Máte moc změnit své podmínky a vybudovat obchod svých snů. Začíná to hned.

Nový rok, Nové příležitosti

 

Dosáhněte svých cílů

Začněte stanovením konkrétních cílů. Může se jednat o zvýšení prodeje alespoň o 25%, zviditelnění, hledání nových partnerů pro společnou značku atd. Důležité je udržovat je úzce zaměřené a konkrétní.

Dále je třeba nastavit metodu pro dosažení každého cíle. Mohli bychom zvýšit prodej snížením cen, nalezením více prodejen, tím, že budeme na více webech a / nebo nabídneme flexibilnější platební možnosti. Viditelnost bychom mohli zlepšit trávením času ve vyhledávačích, přispíváním do více diskusních skupin, psaním článku nebo dvou pro ASPects a / nebo nabídkou slev konkrétním skupinám. Konečná fáze je nejdůležitější ze všech - plánování, jak a kdy implementovat každou z těchto myšlenek. V tomto okamžiku musíte být co nejkonkrétnější, protože kritickým aspektem je řádné a přesné plánování budoucnosti. Příkladem může být prozkoumání různých cenových možností v lednu, odrazení se od myšlenek kolem diskusních skupin členů ASP a zprovoznění nových cen do 1. února. Chcete-li zasáhnout vyhledávače, rozhodněte se, že si koupíte WebPosition Gold v lednu a naplánujete si každé pátky na práci celé dvě hodiny. Vypracujte přesně, co budete dělat, jak to budete dělat, a zapište si to do deníku.

Zkuste si uvědomit, že existují dva typy podniků. Ty, které provozuje manažer, a ty, které provozují jejich vlastník. Přechod z druhé kategorie do první je často stejně jednoduchý jako zavedení malé struktury. Začíná to podložkou, perem a otevřeným deníkem - přestaňte tyto příležitosti nechat ujít!

Zmapujte své cíle, způsob, jakým jich dosáhnete vždy, když jich dosáhnete. Ponechejte trochu prostoru pro flexibilitu, ale buďte na sebe přísní. Všichni jsme v našich PIM a elektronických denících každodenně přetahovali pozemské úlohy - není to důvod, proč pro takové věci používáme naše počítače? Ale pokud tu práci stojí za to dělat, stojí za to ji udělat dnes. Pokud to nestojí za to, hned to smažte. Ale nepřetahujte je ze dne na den. Ztrácíte tím čas a nic nedosáhnete.

Všichni víme, že novoroční předsevzetí jsou porušována, ale zapomenuté a zanedbané obchodní příležitosti vám z dlouhodobého hlediska jen ublíží. Ohlédněte se, uvažujte a učte se, pak skočte do nového roku s přívalem nových, dobře promyšlených nápadů. A udělejte z příštího roku šťastný, zdravý a úspěšný rok!

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: