Orlí principy - vaše cesta k úspěchu

8. 8. 2016
Štítky

Možná, že už letos máte po dovolené anebo vás teprve čeká. Nicméně za chvíli se vás září zeptá, co jste dělali v létě. Abyste mohli odpovědět, že jste udělali něco pro svůj rozvoj, připravili jsme pro vás sérii článků, které se více či méně týkají zvyšování výkonnosti, a to jak organizace, tak i osobní.

Jako inspiraci jsme použili článek Dr. Myles Munroa – 7 orlích principů. Každý týden vám nabídneme jeden orlí princip doplněný o naše zkušenosti a tipy.

Orel - obávaný dravec, symbol neohroženosti, cílevědomosti, odvahy, urputné síly, obrovské mrštnosti a nespoutaného odhodlání - již jeho pohled mluví za vše. Je to dravec, který má vypěstované instinkty a striktní zásady, jimiž se do puntíku řídí.

A právě tyto zásady dělají orla orlem, králem celé oblohy. Zaměří-li jeho oko kořist, tak její šance uniknout orlím spárům je téměř mizivá. Ačkoliv je "pouhým zvířetem", jeho principy a zásady jsou takřka do puntíku stejné i pro člověka a jejich dodržováním se může i člověk stát stejným symbolem. Nevěříte? Pokusíme se vás přesvědčit!

 

Orlí principy

1. princip - orli létají s orly

Orli se vznáší ve výšinách osamoceně - nikdy nelétají společně s vrabci nebo jinými malými ptáky. Žádný jiný pták nevzlétne do takových výšin jako právě orel.

TIP! Distancujte se od vrabců a havranů, protože orli létají s orly.

Zkuste si jen tak pro sebe položit pár otázek: Jakými typy přátel (kolegů) se obklopujete? Jsou v roli orlů nebo vrabců? Kolik procent z vašich přátel (kolegů) jsou orli a kolik vrabci? Pokud si chcete splnit své sny a přání, tak s kým se chcete (potřebujete) stýkat? Kdo jsou orli ve vašem okolí?

Stejné je to i v organizaci, v níž působíte. Jste schopni splnit cíle a strategie své společnosti? Jste skutečně schopni povznést se nad osobní zájem a zeptat se: “Co já mohu udělat pro svou organizaci?”

Klíčovým bodem tedy je získat správné lidí do týmu. Důležité je to, že otázky „kdo“ předcházejí rozhodnutí „co“.

2. princip - orli mají přesnou vizi

Orli mají schopnost soustředit svůj zrak na větší vzdálenost než 5 kilometrů. Jakmile se orel zaměří na svou kořist, soustředí na ni svou pozornost a vydá se za ní. Nezáleží na překážkách, orel nespustí svou pozornost z kořisti, dokud ji nechytí.

TIP! Mějte vizi a zůstaňte soustředění, ať jsou překážky jakékoliv, a uspějete.

Víte, čeho přesně chcete ve svém životě dosáhnout? Jakou práci chcete? Víte, jak konkrétně vypadá postoj orla v dané oblasti? Představte si, jak to vypadá, když jej zaujímáte, jak se chováte, jak se k vám chovají druzí, co cítíte vůči sobě, co vůči druhým, kde nastala změna nebo kde naopak nenastala atd. Pokud vás napadají myšlenky, poznamenejte si je, abyste si je mohli později připomenout.

3. princip - orli se nekrmí mršinami

Supi požírají mrtvá zvířata, orli však nikdy. Orli se živí pouze čerstvou kořistí.

TIP! Dávejte pozor na to, čím “živíte” sami sebe. Vyhýbejte se zastaralým a neaktuálním informacím a každou informaci důkladně zkoumejte.

Jakým informacím dáváte přednost? Čím krmíte svůj mozek? Podporují vás informace na cestě orla nebo vás z ní odvádějí? Jakými informacemi – o sobě, o svém životě, práci atd. chcete být krmeni a jak si je zajistíte? To vše se naučíte díky tomuto principu.

4. princip - bouřky

Orli zbožňují bouřku. Stahují-li se mračna, orli jsou nadšení. Orel využívá bouřkového větru k vzlétnutí ještě výš. Jakmile orel zbystří vítr doprovázející bouřku, využije její síly k povznesení se až nad mračna. To dává orlovi šanci plachtit ve výškách a dát tak odpočinout svým křídlům. Mezitím jsou všichni ostatní ptáci schovaní mezi listy a větvemi stromů.

TIP! Využijte bouřky k povznesení se ještě výš. Úspěšní lidé si libují ve výzvách a poté z nich profitují.

Vidíte v krizích možnost změny? Jak přistupujete ke krizím – máte snahu držet se starého osvědčeného, „zalezete do úkrytu“ anebo při této příležitosti začnete přemýšlet co nového, jiného, pročištěného by vám bouřka/krize mohla přinést?

Vzpomenete si na nějakou bouřku, kterou jste v poslední době prožili a jak jste ji prožili? Pokud jako orel, co nového vám přinesla a co jste se naučili? Šlo by se z toho poučit a prožívat takto i ostatní bouřky?

5. princip - prověřuj a důvěřuj

Orli nejprve prověřují, až poté důvěřují. Když samice orla narazí na samce, který se chce pářit, sletí dolů k zemi a sebere větev, sledována samcem. Vyletí zpět nahoru a jakmile dosáhne dostatečné výšky, pustí větev a sleduje, jak padá k zemi. Samec větev pronásleduje. Čím rychleji padá, tím rychleji ji pronásleduje. Jeho úkolem je zachytit ji ještě dříve, než dopadne na zem. Poté větev navrátí zpět samici.

Samice větev vezme a vyletí s ní ještě výš a poté ji znovu pustí, aby ji samec stíhal. A tak to pokračuje i několik hodin stále z větších výšek, dokud si samice není jistá, že samec zvládá chytání větve, což značí závazek. Pouze a jenom pod touto podmínkou svolí samice k páření.

TIP! Zvažte, komu dáváte svoji důvěru, ať už jde o soukromý nebo pracovní život.

Máte kolem sebe lidi, na které se můžete spolehnout? Nebo máte kolem sebe lidi, kteří vás pravidelně zklamávají? Jaká na ně máte očekávání a jak se k nim chováte? Stále věnujete energii a pozornost někomu, kdo „selhává“ nebo investujete energii a čas a budujete či podporujete vztahy s těmi, kteří vás nezklamou?

6. princip - trny

Jakmile přijde chvíle pro kladení vajec, samice a samec najdou místo co nejvýše na skále, kam žádní dravci nemohou. Samec sletí k zemi, sebere zde trní a položí jej do skuliny v útesu. Následně letí na zem sbírat větve, které položí na místo zamýšlené pro hnízdo. Poté sletí opět na zem, vezme trní a umístí je na větve v hnízdě. Letí zpátky na zem pro čerstvou trávu k zakrytí ostnů. Jakmile je toto první vrstvení hotové, samec letí zpět na zem, pobere zde více trní a položí je na hnízdo. Následně se vrací pro trávu a umístí ji na trní. Poté oškube své peří potřebné k dokončení hnízda. Trny na vnější straně chrání hnízdo před případnými vetřelci. Na výchově orlí rodiny se podílí jak samec, tak i samice. Ona snese vejce a chrání je, on staví hnízdo a loví.

Během letového tréninku mláďat vyhazuje matka malé orlíky ven z hnízda. Ti, jelikož mají strach, skáčou nazpět. Samice poté vyhodí mláďata ven, odstraní z hnízda měkké části a zanechá zde pouze holé trní. Jakmile vystrašená mláďata skočí zpět do hnízda, o trny se pobodají. S pískotem a krvácením vyskakují ven z hnízda a nechápou, proč je milující otec s matkou nyní mučí. Následně je matka strčí dolů z útesu. Jak piští strachem, otec vyletí, zachytí je na svůj hřbet, ještě než spadnou na zem, a vynese je zpět na útes. Takto to pokračuje někdy až do té doby, dokud nezačnou mávat svými křídly. Nakonec se nadchnou novou dovedností - nyní jsou schopní létat.

Příprava hnízda nás učí připravit se na změny. Příprava na rodinu nás učí, že aktivní účast obou partnerů vede k úspěchu. Býti pobodán trny nám říká, že se občas stáváme pohodlnými a neprožíváme život, nerosteme a nic se neučíme. Životní ostny přicházejí kvůli tomu, aby nám ukázaly potřebu vyrůst, vydat se ven z hnízda a žít. Možná si toho nejsme vědomi, ale i zdánlivě pohodlné a bezpečné útočiště může obsahovat ostny.

TIP! Neustrňte v pohodlí. Lidé, kteří vás milují, vás nenechají ustrnout, ale naopak vás nutí k mnohdy náročným úkolům a tím rostete. A ačkoliv se vám může zdát, že vám ubližují, myslí to s vámi dobře.

Zažili jste někdy situaci, kdy jste se příliš spolehli na “měkké peří” a najednou se tam po nějaké době objevily trny? Situaci, kdy jste (v dobré víře) ustrnuli na jednom místě?

Zjistíte, jak se můžete připravit na situace s vědomím toho, že nic není jen černobílé, a že všude se po nějaké době objeví trny, které není třeba vnímat jako katastrofu, ale jako pobídku k neustrnutí na jednom místě (v postojích, životě, myšlení, dovednostech apod.).

7. princip – fénix

Jakmile je orel starý, jeho opeření se stane slabým a nedovolí mu létat tak rychle, jak by chtěl. Pokud se cítí slabý, uchýlí se na místo daleko do skal. Vytrhá si všechno opeření na svém těle, dokud není úplně holý. Na tomto skrytém místě zůstává tak dlouho, dokud mu nenaroste opeření nové, a poté se vydá opět ven.

TIP! Setřeste ze sebe staré návyky a to, co vás zatěžuje a nepřináší vám nic nového v životě.

Které staré návyky, způsoby myšlení a chování potřebujete setřást? Jak je setřesete a jaké nové návyky, postoje, myšlení atd. místo nich začnete budovat? A jak?

Je vlastně jedno, jestli některé z výše uvedených orlích principů už znáte a umíte dokonale, chcete si je pouze zopakovat či si je přečtete jen tak ze zájmu. Důležité je, že vás posunou dopředu a až se vás podzim zeptá, co jste dělali v létě, tak můžete říci, že jste ho nepromarnili.

 

Autorka: Ing. Lencová Veronika, MBA
Lektorka a spisovatelka zabývající se výkonností firem (Lencovaveronika.cz)

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: