Pavel Makovský: Jak Čech dosáhl úspěchů v USA?

11. 29. 2020
Štítky

Dr. Pavel Makovský, president LIGS University, držitel ocenění Manažer roku v odvětví vzdělávání a IT se v oblasti managementu a vzdělávání pohybuje více než 20 let. Ve volném čase tráví čas s rodinou, snaží se hrát golf a pracovat na svém rozvoji. Za obrovský úspěch považuje založení LIGS University v USA a to, že má studenty a absolventy ze 75 a lektory ze 30 zemí světa.

 

Jeho velkým snem bylo vybudovat vzdělávací instituci/školu pro pracující dospělé studenty, kteří na sobě chtějí pracovat a rozvíjet se. Aby poskytovala skvělý servis studentům a aby mohli skloubit svou práci, rodinu, studium a koníčky. A umožnit studentům z celého světa spolu komunikovat, vyměňovat si názory a zkušenosti, což se podařilo díky například webinářům.
 

1) Jaké bylo vaše dětství, potažmo dospívání? Měl jste nějaké vysněné povolání?

V dětství a dospívání jsem se hodně věnoval sportu. Chytal jsem v kopané a prožil jsem hezké dětství se svými rodiči a třemi sourozenci. Jako malý jsem chtěl být asi jako každé dítě kosmonautem, hasičem nebo profesionálním fotbalistou.

2) Kde a jaký obor jste sám studoval?

Vystudoval jsem Univerzitu Karlovu, obor andragogika a personální řízení na její filozofické fakultě. Studoval jsem vysokou školu při zaměstnání, a i to byl jeden z důvodů pro založení LIGS University. Abychom nabídli zaměstnaným studentům co nejlepší studijní podporu, aktuální a v praxi využitelné znalosti a informace.

3) Kdy a Jak Vás napadlo založit si vlastní universitu?

Myšlenka na vznik vlastní školy mě napadla kolem roku 2004, kdy jsme připravili první programy MBA. Důvodem bylo, že mi na českém trhu chyběla manažerská škola, která by měla mezinárodní ambice a nebyla jen jakousi pobočkou zahraniční školy. A jsem hrdý na to, že se nám povedlo postupem času založit universitu v USA a tu dále rozvíjíme.

4) Proč zrovna Havaj?

Byla to souhra okolností, jak již to v životě chodí. Plánovali jsme, ve kterém americkém státě universitu založit a vytipovali několik z nich. Havaj byla mezi nimi. A shodou okolností jeden z našich studentů měl na Havaji blízkého známého. A dohodli jsme se na spolupráci při založení školy. A do dnešního toho nelituji. Setkal jsem na Havaji se skvělými lidmi, úžasným prostředím. 

5) Jaké byly začátky vašeho podnikání na Havaji v USA?

Byly složité, neznalost právního prostředí a zvyklostí a dalších a dalších věcí. Jsem velmi rád, že máme tuto dobu za sebou. Musím však velmi ocenit přístup havajských úřadů, kteří se snaží pomáhat a etablovat se na havajském trhu, stejně jako například havajská obchodní komora. Členství v ní je pro nás významné a i v této nelehké koronavirové době si členové komory snaží navzájem pomáhat a podporovat se. Právě podpora, úcta a komunitní způsob života beru jako úžasnou zkušenost.

Pavel Makovský6) Jak se liší přístup ke vzdělání v USA a Českou republikou?

Všude na světě, nejen v USA a České republice, jsou rozdíly mezi studenty a jejich přístupu ke vzdělávání. Máme zkušenost ze 75 zemí světa odkud jsou naši studenti a absolventi a jsem velmi rád, že se stále zvyšuje kvalita studentů, jejich zájem o studium, o to se co nejvíce dozvědět a používat ve svém profesním životě. Právě přínos studia pro praxi je jedním z hlavních cílů LIGS University.

7) Přemýšlel jste někdy nad možností University v prezenční formě?

Samozřejmě, v České republice jsme začínali s distančním vzděláváním. Abychom mohli nabídnout naše programy celosvětově zaměstnaným pracujícím studentům, připravili jsme online programy a ty zkvalitňujeme a rozšiřujeme jejich nabídku. O nějaké kombinované formě studia do budoucna uvažujeme, ale nejdříve chceme doplnit naši stávající nabídku online programů o nové předměty a specializace jako je například Global Public Health, Digitální ekonomika a další.

8) Co si myslíte o budoucnosti online vzdělávání?

Již nyní má online vzdělání nezastupitelnou roli. A jsem přesvědčen, že bude dále růst. Nějaká forma online vzdělávání je přínosná a efektivní především pro zaměstnané pracující studenty. Ti již mají zvládnuté studijní návyky a mají velkou vnitřní motivaci. Právě vnitřní motivaci považuji v online vzdělávání za klíčový předpoklad úspěchu. Bez ní významně klesá efektivita studia a pravděpodobnost úspěšného dokončení, nehledě na přínos studia do praxe.

 

 

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: