Ph.D. vs. DBA – jaký titul je pro vás ten pravý?

5. 31. 2023
Štítky

Chcete si pořídit doktorát, ale nevíte jaký studijní program zvolit? Nevadí, pomůžeme vám s rozhodováním. 

Jak se liší prestižní tituly DBA a Ph.D.? Od teorie k praxi, od akademie k podnikání – zvolte správnou cestu k dosažení kariérních cílů.

 

Určitě se na začátku shodneme na jednom a to, že studium doktorátu není procházka růžovým sadem. Je za tím spousta potu, dřiny a možná i pár slz. Studium doktorátu nás bude něco stát a teď nemyslíme (jen) úspory, ale především odhodlání a čas.

Jak DBA, tak Ph.D. patří mezi nejvyšší stupně dosaženého vysokoškolského vzdělání. Čím se liší? Svým zaměřením, účelem a kariérním směřováním. Pojďme se tedy podívat na hlavní rozdíly studia.

 

Ph.D. vs. DBA: Zaměření na výzkum – teorie vs. praxe.

 

Chcete se zaměřit na teorii? U studia Ph.D. se věnujete teoretickému výzkumu, tvorbě hypotéz a svými poznatky přispíváte k rozvoji vybraného oboru. 

Je zcela jasné (a žádoucí), že doktorandi vedou vlastní výzkum, kladou důraz na vytváření nových teorií, testování hypotéz a publikování výsledků výzkumu v odborných magazínech. Program Ph.D. vyžaduje podrobný průzkum dostupné literatury, ovládnutí výzkumných metod a provádění hloubkové analýzy.

 

DBA vs. Ph.D

 

U DBA si naopak přijdou na své studenti, co mají rádi praxi – aplikovaný výzkum, s praktickým zaměřením je klíčovým prvkem studijních programů. Na LIGS cíleně rozvíjíme pokročilé dovednosti našich studentů a vedeme je k řešení problémů, které mohou nastat v praxi řízení podniků. Studenti zkoumají současné trendy a postupy hojně používané v podnikání – identifikují oblasti, které mají potenciál pro zlepšení a vyvíjí strategie které se pak využívají v korporátním prostředí, a mají přínos pro dané odvětví. 

 

Kariéra akademika (Ph.D.) nebo byznysmena (DBA)

 

Absolventům Ph.D. se nabízí akademické pozice na univerzitách – proto je vhodný pro ty, kteří se zajímají o akademickou dráhu nebo výzkum. Publikují odborné články, vyučují na vysokých školách a přispívají do akademické komunity prostřednictvím seminářů a konferencí. Navíc mohou držitelé titulu Ph.D. působit ve výzkumných institucích a vládních agenturách. 

Pokud však aspirujete ve světě podnikání, bude pro vás vhodnější studium DBA. Držitelé titulu DBA disponují odbornými znalostmi, zastávají vysoké vedoucí pozice, nebo působí jako konzultanti a často zakládají vlastní byznys. Studium vybaví kandidáty strategickým myšlením, schopnostmi řešit problémy a atributy nezbytnými pro zastávání vedoucích funkcí. Majitelé titulu DBA často spojují akademické a praktické poznatky za účelem posílení rozvoje a také úspěchu firmy.

 

Programy Ph.D. a DBA: Jak se liší struktura a délka studia?

 

Při studiu Ph.D. tráví doktorand několik let ponořený do svého výzkumu. Ten pak vyvrcholí obhajobou disertační práce. Důkladný výcvik a rozsáhlý výzkum připravují doktorandy na samostatnou kariéru ve výzkumu.

Naopak DBA programy se více zaměřují na praktické uplatnění absolventů. Délka studia je kratší než u Ph.D. Kandidáti se věnují studiu, které kombinuje teoretické znalosti s praxí. Jejich disertační práce se věnují reálným problémům, které mohou nastat při řízení firmy. 

 

Vaše ambice a zájmy = vaše volba.

 

Pokud vás láká práce ve výzkumu, Ph.D. je tou správnou volbou. Nicméně pokud se chcete vrhnout do světa podnikání a máte ambici uspět ve vedení firmy, dejte šanci studiu DBA. 

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: