Představení stipendistky Ameny Khavari

6. 28. 2018
Štítky

Nelson Mandela jednou prohlásil, že: "Vzdělání je ta nejsilnější zbraň, kterou lze změnit svět". My na LIGS University se s tímto tvrzením plně ztotožňujeme, ale také si dobře uvědomujeme, že ne každý má stejnou šanci získat vzdělání, po kterém touží. Proto jsme se rozhodli věnovat plně hrazené stipendium programu MBA vybranému studentovi z rozvojové země. Rádi bychom vám nyní v tomto exkluzivním rozhovoru představili vítězku, paní Amenu Khavari z Afghánistánu.  

Dobrý den, Ameno, ještě jednou gratulujeme k získání plně hrazeného stipendia. Mohla byste se našim čtenářům v krátkosti představit?

Narodila jsem se v Iráku a z pozice uprchlíka pro mě bylo velmi těžké chodit do školy a získat vzdělání. Po návratu zpět do Afghánistánu se na mě usmálo štěstí, protože jsem možnost studovat na univerzitě program zaměřený na administrativu. Nyní mám více než 11 let pracovních zkušeností v různých organizacích. V současné době pracuji na pozici Provincial Manager v pětiletém projektu implementovaném na celostátní úrovni. Tento projekt má za cíl zvýšení gramotnosti dětí, a to jako vůbec první podobná iniciativa v historii země.

Mé dosavadní úspěchy mě motivovaly k tomu, abych si stanovila jasný cíl, kterého chci ve své kariéře a vzdělání dosáhnout. Po zakončení svého studia na LIGS University plánuji převzít mnohem výraznější roli v celém projektu a začít ovlivňovat danou problematiku na celostátní úrovni.

Moje pracovní zkušenost a získané znalosti mě neustále posouvají vstříc mému snu, kterým je naučit se principy tzv. dobré správy v mezinárodním hledisku. Získané znalosti mě také vybaví schopností navrhovat, rozvíjet a implementovat změny v mé zemi.

Co považujete na největší úspěch své dosavadní kariéry? A jaké projekty a úkoly jsou nyní před vámi?

Především to, že jsem zapojená do snahy o komplexní sociální změnu, o rozvoj dobrovolnictví, rovných příležitostí a ženských práv. Studium programu zaměřeného na administrativu a získané zkušenosti z manažerských pozic mi ukázalo, že i ženy mohou mít důležité slovo v rozvoji a změně politiky a směřování země.  

Proč jste se rozhodla ucházet o stipendium na LIGS University?

Věřím tomu, že program MBA mi společně s vědomostmi, které jsem načerpala během předchozího studia, pomůže stát se lepší manažerkou a také lídrem v jakékoliv oblasti rozvoje mé země.

Na jaké předměty se nejvíce těšíte?

Díky své současné pracovní pozici si myslím, že předmět Projektový management mi pomůže nejvíce v tom, jak být lepší v týmové práci a manažerské činnosti.

Myslíte si, že se online forma studia stává oblíbenější i v Afghánistánu?

Podle mě online forma vzdělání nebude v budoucnu opomíjená, protože se úroveň vzdělání celkově zlepšuje. Myslím si, že hodně lidí bude mít zájem o online studium, protože si nemohou dovolit opustit svou práci kvůli hospodářským a finančním problémům.

Jaké jsou podle vás výhody online formy?

Online forma pomáhá minimalizovat mnoho překážek a problémů. Většina zemí totiž nevydává víza pro Afghánce. Dále je pravda, že mnoho z nás má finanční potíže a prezenční studium zabírá příliš mnoho času a energie. Online studium toto vše pomáhá překonat a umožní vám získat vzdělání i při zaměstnání.

Neobáváte se právě toho, že budete muset pracovat a studovat zároveň? Jakou si zvolíte strategii?

Je pravda, že souběžné studium a práce mi zabere hodně času a energie. Když budu mít pocit, že je toho hodně, budu se snažit delegovat část své agendy na kolegy, takže se budu moci věnovat studiu více. Také budu mít podporu své sestry a matky, které budou dbát na to, abych ve své snaze nepolevila a studium dokončila.

Chtěla byste ještě něco zmínit?

Chtěla bych především poděkovat LIGS University za podporu, pomoc a jedinečnou příležitost studovat program MBA.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: