Představujeme vám držitele stipendia LIGS University!

4. 13. 2017
Štítky

V LIGS University věříme, že vzdělání je jedním z největších darů, které lidé můžou získat, a proto jsme přesvědčeni o důležitosti pomoci těm studentům, kteří nejsou sami schopni svá studia finančně zajistit. Rozhodli jsme se tedy vybrat jednoho studenta a nabídnout mu unikátní šanci obdržet stipendium LIGS University pro studium programu Interactive Online MBA.

Rádi bychom srdečně poděkovali všem, kteří se zúčastnili výběrového řízení. Jsme velice vděční za obrovskou odezvu a za velké množství velice kvalitních žádostí. Philip Kisham Kitasho

Nicméně, nakonec jsme museli náš výběr zúžit na jednoho kandidáta. Nyní vám představujeme pana Philipa Kisham Kitasho z Tanzanie, který stipendium Online MBA obdrží!

Philipovi k tomuto úspěchu velice blahopřejeme a zároveň děkujeme všem zájemcům. 

Nyní vám přinášíme rozhovor s Philipem, ve kterém se dozvíte více o něm a jeho rozhodnutí studovat na LIGS University.

Philipe, mohl byste nám říci, co byl ten hlavní důvod, proč jste se rozhodl zažádat o stipendium na LIGS University?
Důležitost vzdělání jsem dobře chápal již od okamžiku, kdy jsem se jako malý chlapec staral o dobytek. Mí rodiče neměli příležitost získat vzdělání, díky čemuž museli v životě čelit mnoha překážkám. Z tohoto důvodu se vždy velice snažili, abych já tuto možnost měl. Nyní mám příležitost jako první z mé vesnice získat univerzitní titul, i když potřebuji finanční pomoc, aby se tak stalo.

Díky stipendiu na LIGS University se nemusím obávat o finanční stránku věci a místo toho se mohu plně soustředit na své studium. Udělám vše pro to, abych se stal hrdým ambasadorem LIGS University i po čas své budoucí kariéry. Jsem velmi vděčný za příležitost studovat MBA a mám v plánu této šance maximálně využít.

Upřímně se domnívám, že program Master of Business Administration na LIGS University je velmi dobře strukturovaný a nabízí ten správný poměr mezi teorií a praxí. Program navíc nabízí vícero specializací, takže se domnívám, že nabyté znalosti mi opravdu pomůžou v řešení reálných problémů.

Proč jste si vlastně vybral oblast business administration?
Oblast business administration mě fascinovala již na nižších stupních vzdělání. Myslím, že tato fascinace pochází především z faktu, že obchod je velice významnou složkou dnešního světa. Principy obchodování jsem pochopil velmi rychle, ale vzbudilo to ve mně touhu učit se dál a pochopit, jak se obchod projevuje v různých oblastech a jak se promítá do každodenního života. Troufám si tvrdit, že tohle byl rozhodující moment, kdy jsem si uvědomil, že chci vybudovat svou kariéru v obchodu, a proto jsem se rozhodl studovat MBA.

V Tanzánii čelí firmy a instituce řadě obchodních rizik díky počínající politice industrializace a stabilizace ekonomiky. To vede ke zvýšené poptávce po odbornících, kteří nejenom že problematice rozumí, ale dokážou navíc vymyslet a implementovat různé nástroje a strategie, které firmám pomohou pohnout se správným směrem.

Master of Business Administration na LIGS University mi nejenom poskytne tyto cenné znalosti, ale navíc mi pomůže zlepšit se i v oblasti managementu, vedení lidí a efektivní spolupráce. Zároveň si vypěstuji schopnost analýzy problémů z obchodní perspektivy s ohledem na omezení reálného světa.

Můžete nám něco prozradit o vzdělávání v Tanzánii, resp. ve vaší oblasti Maasailand?
V současné době je v oblasti Maasailand silný konsenzus o tom, že nejjistější cesta k ukončení společenské, hospodářské a politické marginalizace je prostřednictvím posílení příležitostí ke vzdělávání. Nicméně náklady na vzdělání jsou i nadále faktorem, který zabraňuje masajským žákům pokračovat ve studiích, jelikož vliv klimatických změn dopadá i na chov dobytka, který je hlavním zdrojem příjmů nás Masajů. Vyvažování dopadů klimatických změn se stává čím dál větší finanční zátěží, proto náklady na vzdělání musí jít v mnoha případech stranou. Situace se i nadále zhoršuje.

V Maasailandu může zvyšující se vzdělanost změnit mnohé, jelikož nám umožňuje aktivněji a informovaněji rozhodovat o každodenních záležitostech a urychluje pozitivní vývoj celé společnosti.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: