Příběhy úspěšných: Alžbeta Danciová

3. 3. 2017
Štítky

Jednatelka, EU-COMM s.r.o. Absolventka programu Executive MBA

Řekněte nám prosím něco o sobě, na jaké pozici působíte?

Jsem majitelkou a jednatelkou ve svojí firmě.

Čím se Vaše firma zabývá?

Moje firma má více předmětů činností, ale v současnosti se zabývá převážně manažerskou a marketingovou činností – vytváření marketingových strategií, jejich implementace, marketingová komunikace a také následná komunikace s klienty.

Jak jste ve společnosti dlouho?

Působím v ní od jejího založení, od roku 2010.

Mohla byste v několika větách popsat Vaši kariérní dráhu?

Začala jsem tak jako asi 90% lidí. Po ukončení školy jsem 5 let pracovala jako zaměstnanec, potom jsem se stala drobným živnostníkem v oblasti služeb a až potom jsem se dopracovala a „dorostla“ na větší společnost se zaměstnanci.

Jaké pozice byly pro Vás v rámci Vaší kariéry nejzajímavější?

Nemohu s určitostí říct, která pozice byla nejzajímavější. Myslím, že každá z nich byla něčím typická, zajímavá, přínosná a poučná a posunula mě dál.

Jakého největšího úspěchu jste ve své kariéře dosáhla?

Mým největším kariérním úspěchem bylo začít podnikat v úplně „neznámých vodách“, ve sférách, které mi byly velmi vzdálené. No a samozřejmě, nejen začít, ale udržet ho a dále rozvíjet. V mém případě to znamenalo úplnou rekvalifikaci, co pro mě nebylo lehké.

Jaký projekt či nejdůležitější úkol máte momentálně před sebou?

Momentálně pracujeme jako tým více společností a osob na velkém developerském projektu na východě Slovenska. Každý člen týmu má svoje zadání a spojením těchto lidí a jejich práce vznikne unikátní projekt velkolepého, moderního a maximálně nízko energetického bydlení na Slovensku.

Co pro Vás znamená vzdělávání a osobní rozvoj? Proč si myslíte, že je potřeba se dále vzdělávat?

Žijeme ve velmi dynamicky se rozvíjejícím a dravém světě. Kdo se chce udržet a uplatnit na dnešním trhu, musí se neustále vzdělávat a rozvíjet svoje vědomosti, schopnosti a zručnosti – přece to, co platilo před pár lety je už teď dávno zapomenuté a zastaralé.

„Díky různorodosti studia si každý student mohl odnést něco, co mu přineslo pozitiva, která jsou použitelná v dalším profesním životě a růstu.“

Proč jste si zvolila právě LIGS University?

Proč LIGS? Zaměstnanci na LIGS byli velmi vstřícní, pohotoví a profesionální od první komunikace a tím se mi ulehčil výběr školy a dalšího studia. V neposlední řadě je důležité mít správné kontakty, které je možné získat díky studiu na LIGS.

Jak jste byla se studiem spokojena a co Vám to dalo?

Studium bylo postavené na různorodosti. Střídalo se více předmětů, samozřejmě každému studentovi byl bližší jiný předmět, podle jeho pracovního zaměření. I díky tomu si každý student mohl odnést něco, co mu přineslo pozitiva, která jsou použitelná v dalším profesním životě a růstu.

Jaký předmět nebo oblast studia pro Vás byla nejvíc přínosná a zajímavá? Jednoduše řečeno, co Vás na studiu bavilo nejvíc?

Během studia mě nejvíc bavily interaktivní části hodin, kde se mohli studenti potkat s tutory a vzájemně sdílet svoje zkušenosti z vlastní praxe. Zajímavé bylo zkusit si na vlastní kůži různé osobnostní testy, simulované rozhovory a týmové práce.

Alžbeta Danciová - zakončení studia

Co z toho, co jste během studia načerpala, jste nejvíce využila ve své praxi?

V mojí práci nejvíc využívám poznatky ze strategického managementu, marketingu a procesního řízení.

A co bylo pro Vás během studia nejtěžší?

Nedostatek času na skloubení soukromého života s pracovním a studijním.

Co je Vaším životním krédem?

Nejbližší výroky pro mě jsou: „Žij a nechej žít.“ a „Není třeba řešit minulost, ale budoucnost.“ a podle nich se snažím řídit.

Co je Vaším životním cílem?

Dosáhnout rovnováhy, harmonie a souznění mezi pracovním a soukromým životem.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: