Příběhy úspěšných: Bohumil Stibal

3. 3. 2017
Štítky

Jednatel, SOME CZ. Absolvent programu Executive MBA

Řekněte nám prosím něco o sobě, na jaké pozici působíte?

Působím jako jednatel společnosti.

V jaké firmě?

Společnost SOME CZ, s.r.o. má několik středisek. Středisko Minipivovar Všerad s ročním výstavem piva ve výši 480 hl. Pak středisko zámecký dvůr, kde je restaurace, ubytovací kapacity, minigolfové hřiště, galerie a muzeum M. D. Rettigové, víceúčelové hřiště, masáže a postupně přibývají další služby. Středisko Balících a logistických služeb provádí kompletace, balení a skladování zboží. Středisko správy budov, zajišťuje 24 hodinovou službu a komplexní služby v oblasti facility managementu pro několik výrobních závodů. Středisko elektromontáží a zámečnické výroby provádí dodávky komplexních služeb v oblasti zařízení NN, VN a kusovou zámečnickou výrobu.

Jak jste ve společnosti dlouho?

Od jejího založení v roce 2006.

Mohl byste v několika větách popsat Vaši kariérní dráhu?

Po vyučení v roce 1981 jsem pracoval jako provozní elektromontér v Kovohutích Příbram, odsud jsem odešel v roce 1985 do podniku EZ Praha, kde jsem prošel od elektromontéra, přes parťáka, vedoucího montéra a odcházel jsem jako vedoucí střediska v roce 1992. Od té doby soukromě podnikám v oblasti elektromontážních zámečnických prací a postupně k tomu přibývají další aktivity.

Bohumil Stibal, Jednatel, SOME CZ

Jaké pozice byly pro Vás v rámci Vaší kariéry nejzajímavější?

Každá pozice měla své kouzlo. Z pohledu elektromontáží asi pozice vedoucího montéra. Z oblasti veřejných služeb pozice starosty obce Všeradice. Nyní asi právo a povinnost svobodně rozhodovat o tom, jak zvelebím a kam „dotáhnu“ zámecký dvůr Všeradice.

Jakých největších úspěchů jste ve své kariéře dosáhl?

Nastartování nových a obnova starých tradic v obci a zároveň realizace největší investiční akce v obci Všeradice a to byl vodovod a kanalizace. Zakoupení všeradského zámku a jeho postupné navracení do života.

Jaký projekt či nejdůležitější úkol máte momentálně před sebou?

Dokončit v celém rozsahu rekonstrukci zámeckého dvora ve Všeradicích tak, aby se stal plně samostatným a životaschopným.

Další cíl je kandidatura do Senátu, neboť jsem byl osloven s touto nabídkou a rozhodl se jí využít a v případě zvolení opět pomáhat veřejnosti a navázat tak na svoji zkušenost s prací v komunální politice jako starosta obce.

Co pro Vás znamená vzdělávání a osobní rozvoj? Proč si myslíte, že je potřeba se dále vzdělávat?

Pro mne jsou důležité životní zkušenosti a následně vhodné vzdělání. To vše člověka naučí vyvarovat se chyb a vnese nové poznání do jeho práce. Pokud se má člověk posouvat někam kupředu, je to nutností. Pokud to člověk nebude respektovat a nebude schopen přijímat nové zkušenosti a poznatky zákonitě ustrne v čase. Já jsem zjistil, že v plném rozsahu platí Solónův citát: „Dokud žiješ, uč se! Nečekej, že moudrost s sebou přinese stáří.“

„Studium mi určitě dalo velkou zkušenost, přehled a byla zde hlavně možnost čerpat i zkušeností lidí z jiných profesních oborů, než je ten můj.“

Proč jste si zvolil právě LIGS University?

Proč právě LIGS University? Proto, že zde jsem měl možnost zjišťovat a uplatňovat poznatky z praxe, které byly ve správném poměru proloženy důležitou teorií, bez které nejdou aplikovat. Byly nám zadávány konkrétní úkoly a požadováno na ně jasné a konkrétní řešení. Zkrátka jsme neřešili teorii ve formě kdyby, tak, co by, potom a možná. Každý úkol přinesl řešení do praxe a to je to podstatné, naučil jsem se zde aplikovat teorii na konkrétní úkoly a situace.

Jak jste byl se studiem spokojen, co Vám to dalo?

Se studiem jsem byl naprosto spokojen, výborná parta spolužáků i tutorů. Sice náročné, ale praktické úkoly, které byly tutoři schopni kdykoli individuálně rozebrat a nasměrovat člověka správným směrem. Určitě mi to dalo velkou zkušenost, přehled a byla zde hlavně možnost čerpat i zkušeností lidí z jiných profesních oborů, než je ten můj.

Jaký předmět nebo oblast studia pro Vás byla nejvíc přínosná a zajímavá? Jednoduše řečeno, co Vás na studiu bavilo nejvíc?

Nelze vyjmout pouze jeden nebo dva předměty. Zpětně mohu říci, že od doby ukončení studia, nebyl jeden obor, ze kterého bych alespoň něco nečerpal. Takže přínosné byly všechny. Co mě bavilo asi nejvíce, bylo setkávání se s kolegy na tutoriálech. Ale musím říci, že díky studiu, které mě bavilo, jsem se ve starším věku naučil zase se učit, což využívám i nadále.

A co bylo pro Vás během studia nejtěžší?

Přinutit se učit a najít si čas. Prostě time management, s tím, byť vystudován, občas bojuji dodnes.

Co je Vaším životním krédem?

„Ani den bez práce.“

Co je Vaším životním cílem?

Mít spokojenou a zdravou rodinu a své přátele. Fungující firmu, kde budou spokojení zaměstnanci a tím i zákazníci. A hlavně prožít plnohodnotný život, který po mne zanechá „dobrou stopu“ mým dětem, aby se jednou za svého předka nemuseli stydět.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: