Příběhy úspěšných: Ján Kondáš

3. 3. 2017
Štítky

Head of Communications, Tesco Stores, a.s. Absolvent programu Interactive Online MBA

Řekněte nám prosím něco o sobě, kde v současné době působíte?

Od února 2016 působím jako Head of Communications v retailovém řetězci Tesco Stores. Jedná se o maticovou pozici, centrála v Praze zastřešuje čtyři trhy, český, slovenský, polský a maďarský a moje pozice je orientována primárně na český trh a sekundárně na všechny ostatní trhy v oblasti komunikace a podpory probíhající transformace společnosti.

Mohl byste v několika větách popsat Vaši kariérní dráhu?

Když se dívám na svou profesní dráhu, považuji ji za zajímavou a různorodou. Vystudoval jsem fyziku polovodičů na matematicko-fyzikální fakultě. Neměl jsem tehdy nic společného ani s marketingem ani s komunikací. Na matematicko-fyzikální fakultě v Bratislavě a Praze působili výborní učitelé, studium bylo strukturované a dokončil jsem ho v roce 1987. 
Po studiu jsem nastoupil do Výzkumného ústavu výpočetní techniky v Žilině a díky znalosti anglického jazyka jsem se stal součástí řešitelského týmu v projektu na výstavbu nového závodu na výrobu integrovaných obvodů.

Po politických změnách v roce 1989 jsme krátce dováželi ze zahraničí zboží a díky stipendiu jsem odjel studovat marketing a komunikaci do Manchesteru ve Velké Británii. Po návratu jsem několik let řídil bilingvální anglicko-slovenské gymnázium, které působí do dnešních dnů jako internátní škola s výukou pouze v anglickém jazyce. Po této zkušenosti jsem přestoupil do IT a telco businessu, kde jsem působil v česko-slovenských a mezinárodních firmách a postupně se přesouval do oblasti marketingu a komunikace.

Protože jsem chtěl poznat marketing i z pohledu reklamní agentury, pracoval jsem ve společnosti Ogilvy.

A v roce 2002 jsem přijal nabídku Slovak Telekom, dceřiné společnosti Deutsche Telekom, na pozici ředitele komunikace. Cílem bylo se zabývat transformací bývalého státního podniku v efektivně fungující firmu, změnit její vnímání na trhu v zákaznicky orientovanou a klientsky vstřícnou. To se nám podařilo a ve Slovak Telekom jsem strávil 10 zajímavých let. Co mne těší je i to, že jsme si v rámci skupiny Slovak Telekom vydobyli pozici lídra v pilotování nových projektů a procesů, které byly následně implementovány do všech firem skupiny Deutsche Telekom.

V roce 2011 jsem začal podnikat a vytvořili jsme dvě sítě internetových lékáren a kromě toho se dále zabývali konzultační činností v oblasti transformace podniků.

Začátkem roku 2016 jsem obdržel nabídku od společnosti Tesco, abych se podílel na transformaci tohoto retailového řetězce a v roce 2016 jsem nastoupil na pozici Head of Communication.

Jaké pozice byly pro Vás v rámci Vaší kariéry nejzajímavější?

Ve Slovak Telekomu, kde jsem byl součástí transformačního týmu. Tato firma patřila k nejhorším na trhu v té době a museli jsme jí kompletně změnit. Nastavovali jsme nové postupy a procesy, zkrátka měnili jsme Slovak Telekom na zákaznicky orientovanou firmu. Byli jsme inovátoři jak na trhu Slovenské republiky, tak v rámci celé skupiny Deutsche Telekom. Například jako první jsme zavedli firemní blog, nastavovali jsme nové pravidla komunikace s veřejností, novináři a dalšími cílovými skupinami.

Ján Kondáš, Head of Communications, Tesco Stores, a.s.

Jaký největší úspěch jste ve své kariéře dosáhl?      

V roce 2004 jsem řídil největší projekt CSR (společenská odpovědnost firem) na území bývalého Československa, v rámci kterého jsme na Slovensku vybavovali všechny základní a střední školy počítačovými učebnami a připojením na internet. Tento CSR projekt měl rozpočet 30 milionů EUR a výrazně pomohl Slovensku v této oblasti. A navíc se nám jej povedlo realizovat v průběhu pouhých sedmi měsíců a obdrželi jsme mezinárodní ocenění „Best Project Management“. Za další úspěch považuji také velice komplexní rebranding společnosti.

Jaký projekt či nejdůležitější úkol máte momentálně před sebou?

Za nejdůležitější projekt považuji projekt transformace a změny reputace Tesca, neboť obecně má retailový trh v střední Evropě špatné jméno a pracujeme na tom, aby zákazníci Tesca poznali změny, lepší přístup, nové produkty a služby v co nejkratší době.

Co pro Vás znamená vzdělávání a osobní rozvoj? Proč si myslíte, že je potřeba se dále vzdělávat?

Když někdo začne studovat školu v téměř padesáti letech, tak to už je jasný signál, že vzdělávání má pro něj význam a přínos a myslí to s ním vážně. Mám štěstí, že celý život pracuji na pozicích, kdy celoživotní vzdělávání bylo systémově součástí mého rozvoje a já si ho doplňoval o oblasti, které mne zajímaly a které jsem chtěl poznat.

„Za velmi důležité a přínosné považuji možnost konfrontovat své názory a zkušenosti s názory a zkušenostmi tutorů LIGS University. Oceňuji přístup tutorů, jejich partnerský postoj, komunikaci s námi a cennou výměnu názorů.“

Proč jste se rozhodl pro LIGS University?

Udělal jsem si průzkum mezi školami a setkal se zástupci LIGS University. A to mne ujistilo, že volím správně a že chci studovat právě na LIGS University. Bylo to tedy velmi pragmatické rozhodování a rozhodnutí.

Jak jste byl se studiem spokojen a co Vám to přineslo?

Byl jsem spokojený. Díky mé předchozí praxi jsem část oblastí znal a mohl si je tak rozšiřovat a nově se seznámit s dalšími oblastmi. Za velmi důležité a přínosné považuji možnost konfrontovat své názory a zkušenosti s názory a zkušenostmi tutorů LIGS University. Oceňuji přístup tutorů, jejich partnerský postoj, komunikaci s námi a cennou výměnu názorů.

Jaké oblasti studia pro Vás byly nejvíce zajímavé, a využil jste je ve své praxi?

Samozřejmě se jednalo o oblast komunikace, neboť v ní působím a nových možností pro výměnu názorů a zkušeností není nikdy dost.

Dále to pro mne byla oblast řízení rizik, neboť bez zvážení a analýzy rizik se současný manažer při své činnosti neobejde a nevyplácí se tuto oblast podceňovat. Vždyť za každým procesem a postupem jsou rizika a je potřeba s nimi počítat a řídit je.

Ján Kondáš, Head of Communications, Tesco Stores, a.s.

A co bylo pro Vás během studia nejtěžší?

Přinutit se studovat, být systematický a stanovit si a dodržovat svůj vnitřní časový harmonogram studia. Já na sebe byl přísný a stanovil jsem si, že chci vystudovat za rok a čtyři měsíce a tomu jsem přizpůsobil plnění jednotlivých předmětů. Psal jsem práce i o Vánocích a dovolené, abych tento můj cíl splnil. A dalo se to i díky podpoře manželky, která mi tvořila perfektní zázemí.

Co je Vaším životním krédem?

Ztotožňuji se s citátem z Apolla 13 „Failure Is Not An Option“ (Neúspěch není alternativa).

Nikdy nedělejte nic, o čem si říkáte nebo myslíte, že to nevyjde. To, že to nemusí vyjít je jasné, ale od toho je právě analýza rizik.

A důležité je myslet pozitivně a zaměřit se na cíl.

Co je Vaším životním cílem?

Být šťastný a dělat šťastnými ostatní kolem mne, příbuzné, přátele, blízké, ale i ty, kterým pomáhám v rámci činnosti v neziskových organizacích. K tomu všemu je podle mého názoru ale potřeba dospět věkem a zkušenostmi. Je přece dobře předávat to, co se člověk v životě naučil dalším, kterým to může pomoci v jejich rozvoji a životě.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: