Příběhy úspěšných: Radim Pařík

3. 28. 2018
Štítky

Předseda představenstva investiční skupiny Delta Capital. Student programu Interactive Online PhD

Dobrý den, pane Paříku, řekněte nám prosím něco o sobě. Na jaké pozici a v jaké firmě momentálně působíte?

Dobrý den i Vám, v současné době působím jako předseda představenstva investiční skupiny Delta Capital, která se zabývá investicemi a rozvojem oblastí jako výroba zabezpečených a ceninových dokumentů [certifikáty, cestovní pasy, stravenky, poštovní známky, jízdenky, registrační značky, dokumenty, které potřebují zvláštní ochranu a režim], rozvojem Smart City a chytrých technologií, průmyslem 4.0, zdravotnictvím a sociálními službami, stavbou a provozováním domů pro seniory trpících různými druhy nemocí [Alzheimer], lesnickým a dřevařským průmyslem, investicemi do lesů, vývojem produktů na ochranu před kůrovcem, výrobou dřevostaveb a nábytku v nejvyšší kvalitě. Mimo tyto oblasti vlastníme licenci ČNB a provozujeme Delta Investiční společnost, ve které spravujeme fondy kvalifikovaných investorů a v neposlední řadě investujeme do Start Upů. Jsem také členem Advisory boardu mezinárodní firmy zabývající se vztahy s veřejností a mediální komunikací PR PA RT NE RS.

Mohl byste nám přiblížit Vaši kariérní dráhu?Radim Parik

Během studií jsem se věnoval hlavně tlumočení a překladům, v roce 2003 jsem nastoupil do maloobchodu s potravinami a tam jsem zůstal 15 let. Postupně jsem řídil oblasti provozu a prodeje, logistiky, expanze, výstavby, měl jsem na starosti technický nákup, rozšiřování sítě prodejen v různých zemích, 5 let jsem byl v Německu jako člen managementu a poslední 3 roky jsem pracoval jako místopředseda představenstva v Polsku. 

Jaké pozice byly pro Vás v rámci Vaší kariéry nejzajímavější a co považujete za své nevětší úspěchy?

Každá pozice byla velmi zajímavá, protože plníte různé úkoly, setkáváte se s různými výzvami, individualitami, kulturami, zvyky, návyky a vždy hledáte cestu, jak zhmotnit sen o úspěchu v úspěch, protože úspěch motivuje organizaci. Největším úspěchem jsou a byli nadšení a motivovaní zaměstnanci a kolegové a jsem rád, že spousta z těch, kteří se mnou spolupracovali, působí na dnes na top manažerských pozicích, jsou úspěšní a často se ke mně vrací třeba si jen tak popovídat, pro konzultaci nebo názor.

Jaký projekt či nejdůležitější úkol máte momentálně před sebou?

Těch nejdůležitějších úkolů je celá řada. Dokončit restrukturalizaci holdingu, nastartovat interní vzdělávání a rozvoj našich zaměstnanců, uvést do provozu nové Alzheimer centrum, které realizujeme společně s Invest Gate Funds SICAV v Třebíči a nastartovat další projekty pro péči o seniory.

Co pro Vás znamená vzdělávání a osobní rozvoj? Proč si myslíte, že je potřeba se dále vzdělávat?

Osobní rozvoj je nikdy nekončící proces, v činnostech které děláte denně se stále zlepšujete a zdokonalujete a v činnostech které Vás čekají, je dobré uvažovat nad tím, jak se na ně připravit. Vzdělávání je koncentrovaná zkušenost lidí, kteří podobné činnosti vykonávali před Vámi a zkoumali dlouhou dobu, jak a kudy se vydat. Tím, jak se zvyšuje rychlost okolního dění, je potřeba ne reagovat na okolí a změny, ale proaktivně podmínky změn v okolí tvořit nebo ovlivňovat. To bez stálého vzdělávání nejde.

Proč jste si zvolil zrovna LIGS University a jaký je Váš názor na online vzdělávání?

Dnes, v době internetu a mobilních zařízení i elektronizovaných knihoven již není třeba být vyháněn z polí do kamenných budov a fyzicky se v místnosti účastnit přednášky s dalšími stovkami studentů. Je přece jedno, odkud lektora sledujete, jestli to je z ostrova v Karibiku, z kanceláře, z obývacího pokoje nebo ze školní lavice. Kromě toho je potřeba myslet na studenty, kteří nemají stejné možnosti jako my. Jsou to nevidomí, neslyšící, na vozíčku, atd. Jsou stejně chytří, chtějí stejné vzdělání a brání jim v tom nedostatek tlumočníků nebo třeba jen schody ve starých univerzitních budovách. Pokud bychom např. přednášky online titulkovali, a software na to existuje, usnadnili bychom studium neslyšícím a ušetřili v systému obrovské množství peněz nejen za tlumočení a speciální režimy, ale i z hlediska budoucího ekonomického potenciálu těchto lidí. Více vzdělání vede k vyšším příjmům. LIGS University právě nabízí flexibilitu učit se odkudkoli a stejně tak i nabízí mezinárodní platformu studentů a lektorů tak, abych si mohl vyměňovat zkušenosti a čerpat nové podněty. Kromě toho Vás studiem provázejí lidé, kteří vědí, jak těžké je uplatnit se v dennodenní náročné ekonomické praxi.

Myslíte si, že jsou rozdíly ve vnímání online vzdělávání odlišné v České republice a Polsku, kde jste žil?

Polsko je ve vnímání online činností o něco modernější než my. Celé Polsko je online. Je běžné, že polské univerzity nabízejí online studium a online připojování se na přednášky. Šetří se tím mj. drahocenný čas, nemusíte nikam hodinu dojíždět.

Jaký předmět nebo oblast studia pro Vás bude nejvíc přínosný? Co si myslíte, že Vás na studiu bude bavit nejvíc?

Nejvíce mě zajímá strategie a strategické uvažování, strategický přístup a to v souvislosti nejen s klasickým managementem, ale i s budováním organizace a týmu. Na studiu mě bude určitě nejvíce bavit zjišťování, co všechno ještě nevím.

Co je Vaším životním cílem?

Pomáhat lidem a dávat životu smysl. Pokud se mi to podaří alespoň u mých blízkých, bude mít můj život smysl i naplněný cíl.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: