Příběhy úspěšných: Tomáš Kolář

3. 3. 2017
Štítky

CEO, LINET s.r.o. Absolvent programu Executive MBA

Jaká je Vaše současná pracovní pozice?

Výkonný ředitel a jednatel ve společnosti LINET.

Čím se vaše společnost především zabývá?

LINET se zabývá dvěma hlavními směry. Zaměřujeme se na oblast zdravotnictví a na vybavení institucí jako jsou domovy důchodců lůžky, pacientské a nemocniční pokoje.

Tomáš Kolář, CEO, LINET s.r.o.

Mohl byste v několika větách popsat Vaši kariérní dráhu?

Hned po vysoké škole jsem začal pracovat v LINETu, což je už 22 let. Již moji diplomovou práci jsem psal pro LINET a vedoucím mé diplomové práce byl zakladatel LINETu pan Frolík. Diplomová práce se zabývala vývojem inkubátoru pro děti a fototerapií, což je speciální metoda, která léčí novorozeneckou žloutenku.

Poté jsem nastoupil do LINETu, kde jsem tuto oblast začal realizovat. Několik prvních let jsem pracoval jako produktový manažer, vývojář, obchodník i jako servisní pracovník. Vyvinutý produkt byl úspěšný s výbornými prodeji, což byl úžasný start mé kariéry.

Poté jsem přešel na marketing, kde jsem pracoval jako marketingový ředitel. Později jsem se věnoval také strategii, krizovému řízení a následně jsem se stal výkonným ředitelem celé společnosti.

Jaké pozice byly pro Vás v rámci Vaší kariéry nejzajímavější?

Vše, čím jsem zatím prošel, bylo pro mne zajímavé. Například devadesátá léta byla dobou obrovského nadšení a možností. Člověk ještě nevnímal nejrůznější rizika, neměl závazky, vše bylo zajímavé, snadné, nebyly žádné překážky, vše šlo rychle.

Později, když se firma stala větší a větší, to byly nové manažerské zkušenosti. Dnešní doba je opět o ničem úplně jiném, firma má globální přesah, řešíme například různé fúze a akvizice.

Každá doba byla zajímavá. Sice působím stále ve stejné firmě, ale baví mne to a naplňuje, potkávám stále nové lidi, roste prestiž LINETu u nás i ve světě, řeším nové oblasti a to mne naplňuje.

Tomáš Kolář, CEO, LINET s.r.o.

Jakého největšího úspěchu jste ve své kariéře dosáhl?

Jednoznačně to byla expanze do USA a úspěch na americkém trhu, což byl projekt, který jsem navrhl, prosadil, založili jsme tam firmu a loňský rok jsme tam prodali za více než 50 milionů USD. Byl to zkrátka start-up se vším všudy. Za celou dobu jsme v USA prodali za více než 100 milionů USD. Úspěch v USA, který považuji za nejtěžší trh na světě, považuji za svůj největší úspěch. Dokázali jsme se prosadit v konkurenci silných konkurentů s miliardovými obraty.

Jaký projekt či nejdůležitější úkol máte momentálně před sebou?

Chystáme nové akvizice, posunu se do vedení celé holdingové skupiny, což dnes znamená řízení 15 společností. A další společnosti budou přibývat. To je pro mne nová výzva, na kterou se těším.

Co pro Vás znamená vzdělávání a osobní rozvoj? Proč si myslíte, že je potřeba se dále vzdělávat?

Jednoznačně je potřeba se vzdělávat a rozvíjet, neboť jak již říkal Jára Cimrman: „Kdo chvíli stojí, již stojí opodál.“ Říkám i svým dětem, že vzdělávání je investice, která má největší návratnost. Vše ostatní má nějakou hodnotu, která stoupá nebo klesá v čase, ale vzdělání vám nikdo nemůže vzít a pokud ho správně využijete, má největší hodnotu.

Toho se držím a vzdělávám se dál, mám například přístup ke kurzům London Business School a dalším a sám do svého rozvoje investuji. Baví mne to a není to jen o vzdělávání samotném, ale o tom, že se člověk musí zlepšovat a pracovat na sobě po celý život.

„Studium mě bavilo, rozšířil jsem si obzory a potkal mnoho zajímavých lidí, se kterými jsem ve styku dodneška.“
 

Proč jste se rozhodl studovat právě na LIGS University?

Chtěl jsem výuku v českém jazyce z důvodu, že se chci něco naučit a ne rozvíjet znalost angličtiny a naše personální ředitelka mi doporučila studium na LIGS University.

Jak jste byl se studiem spokojen a co Vám dalo?

V první řadě mne studium bavilo, rozšířil jsem si obzory. Potkal mnoho zajímavých lidí, setkal jsem se s dobrými tutory, a s některými jsem ve styku dodneška. Se studiem jsem spokojený a i proto na LIGS University studují další mé kolegyně a kolegové.

Tomáš Kolář, CEO, LINET s.r.o.

Jaký předmět nebo oblast studia pro Vás byla nejvíc přínosná a zajímavá? Jednoduše řečeno, co Vás na studiu bavilo nejvíc?

Nejvíce se mi líbila personální témata, bylo to pro mne nové a užíval jsem si to. Dále to byly například finance a další oblasti studia.

Co je Vaším životním krédem?

Život má pro mne tři hlavní nohy. Byznys, rodina a já. A všechny tyto tři nohy musí být v rovnováze. Když jedna z noh nefunguje jak má, negativně to ovlivňuje i ty ostatní, a to není dobře. Samozřejmě není úplně jednoduché a snadné všechny tři nohy vybalancovat vždy a za všech okolností, ale vzájemný soulad je pro mne důležitý.

Co je Vaším životním cílem?

Mým životním cílem obecně je zanechat dobrou stopu na zemi, pro společnost a pro rodinu.

Více o kariéře Tomáše Koláře a společnosti LINET se můžete dočíst v rozhovoru v týdeníku EURO.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: