Proč studovat na online univerzitě po odchodu z tradiční vysoké školy?

6. 20. 2018
Štítky

Studenti své studium na vysoké škole přerušují z mnoha důvodů a stává se tak častěji, než by se dalo čekat. Ze studie americké National Student Clearinghouse vyplývá, že pouze 55 % ze studentů, kteří zahájili studium na podzim 2008, stihlo dokončit svá studia během šesti let. Zbývajících 45 % studentů svůj titul častokrát ani nezískalo.

Existuje několik faktorů, které mohou ovlivnit studentovo rozhodnutí nepokračovat ve vysokoškolském studiu. Mnozí musí například počas studia pracovat, protože už mají vlastní rodiny, což vede k nedostatku času na studium. Faktem zůstává, že je pro studenty velice obtížné stíhat studium, nebo přemýšlet o návratu do školy, když musí čelit nedostatku podpory, finančním obtížím a své vlastní vytíženosti.

Proto je zřejmé, že řešením tohoto problému se může stát právě online univerzita. Následujících šest důvodů ukáže proč:

Nižší náklady na studium

Finanční náklady jsou pro studenty Online universitydůležitým faktorem, především, když si studium musí sponzorovat sami. Univerzity, které poskytují výuku online, mají ale obecně nižní náklady, než je běžné v tradičních kamenných univerzitách. Je tomu tak proto, že studenti nemusí platit za dojíždění na kampus, studijní materiály v elektronické formě jsou dostupné zdarma a veškeré interakce probíhají online. Studenti mohou navíc ušetřit tak, že absolvují výukové kurzy zdarma a následně si nechají uznat kredity. Například LIGS University takto uznává až 50 % kreditů.

Flexibilní rozvrh

Online studenti si už nemusí plánovat svůj denní rozvrh na základě svého studia. Místo toho si mohou naplánovat aktivity podle svých preferencí tak, aby si našli čas sami na sebe, práci i rodinu. Když se tedy blíží oslava narozenin dítěte, mohou se jí zúčastnit bez výčitek svědomí! Studijní materiály jsou navíc k dispozici dnem i nocí po celou dobu studia, takže si je studenti už nemusí jezdit půjčovat do knihovny. Sladění pracovních a studijních závazků se tak stává mnohem jednodušší, pokud studium probíhá na online univerzitě jako je LIGS.

Rozvoj kariéry

Studenti, kteří navštěvují tradiční vysokou školu, si často musí zvolit mezi svým zaměstnáním a studiem. Díky online formě si ale mohou takovou volbu odpustit. Co víc, zaměstnavatelé bývají velmi potěšeni, když u svých pracovníků vidí motivaci a snahu pokračovat ve studiu, zatímco dokážou stále odvádět prvotřídní výkony ve své práci. Flexibilní online forma studia to zkrátka umožní.

Příjemné studijní prostředí

Ne všem studentům vyhovuje tradiční výuka ve třídách. Pokud student patří mezi stydlivější jedince nebo introverty, může se cítit mnohem lépe při diskuzích, které probíhají prostřednictvím online prostředí nebo chatu. Taková forma diskuze může i motivovat k větším interakcím s ostatními studenty, protože si student své odpovědi a příspěvky může v klidu rozmyslet. Pokud někoho navíc snadno rozptylují vnější vjemy, pak domácí prostředí může napomoci k větší disciplinovanosti.

Už žádné dojíždění

Studenti online univerzity mají ještě další praktickou výhodu. Nemusí totiž bojovat s ucpanými silnicemi a hledat parkovací místa. Nemusí se obávat toho, že nestihnou důležité přednášky, protože všechny informace, diskuze, webináře a prezentace mají kdykoliv k dispozici online. Také s tutory mohou konzultovat pouze za použití počítače a internetu. Spočítejte si, kolik času a peněz tím ušetří!

Mezinárodní prostředí

Díky interaktivní online formě studia může LIGS University svým studentům nabídnout skutečně mezinárodní rozměr. Noví studenti, kteří pocházejí doslova z celého světa, začínají každý den a samotný tutorský sbor pochází z Ameriky, Asie i Evropy. Studenti jsou tak součástí exkluzivní celosvětové rodiny!

Autorka: Maria Kanai

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: