Řeč těla: Jaká gesta používat, abyste působili sebevědomě

11. 9. 2015
Štítky

Ženy a muži vystupují zcela odlišným způsobem. Gesta mohou rozhodnout o tom, jestli budete na druhé působit silně, nebo naopak zbaběle. Co ale víc, mohou rozhodnout i o tom, jak se budete cítit vy sami. Neverbální projev je možné trénovat a naučit se ho.

Studium MBA a gesta

V rámci programu Interactive Online MBA na LIGS University studujete mimo jiné i předmět Komunikace. Tento předmět učí manažery, jak vystupovat sebevědomě, klade důraz na rozvoj osobnostních předpokladů budoucího i stávajícího manažera a patří zde i neverbální komunikace – jaká používat gesta, aby manažer bez problémů zvládal řídit lidi a vysílal vůči svému okolí ty správné signály.

Rovněž jeden z volitelných předmětů tohoto programu – Získávání a výběr pracovníků, vás naučí, jak správně naplánovat přijímací pohovor, jak pohovor vést, jaké je využití assessment center pro výběr nových pracovníků a jak poznat z gest a neverbální komunikace uchazečů jejich rozpoložení.

Naučíte se také, jak rozpoznat sebevědomé a uznávané manažery podle gest. Tito lidé se prozradí nejenom svým vzhledem, ale i vystupováním:

  • Vystupují sebejistě a aktivně, nebojí se prezentovat.
  • Neuhýbají pohledem a aktivně vyhledávají oční kontakt se všemi zúčastněnými.
  • Usmívají se.
  • Mají vzpřímené držení těla, pokud sedí, mají nohy vedle sebe, nikoli překřížené a při komunikaci si udržují svůj osobní prostor pohybem paží.

Tipy, jak působit sebevědomě

Jak můžete vysílat kolem sebe signály sebevědomí?

Důležité je zabírat hodně prostoru. Nestačí se například napřímit (zabrat postoj směrem do výšky), ale zkuste také rozkročit nohy. Záleží na vaší výšce, ale vhodná šíře rozkročení je mírně pod půl metru.

Velmi účinné je dát si ruce v bok. Vypadáte tak jistí a odhodlaní postavit se dalším výzvám. Dominantně a sebevědomě vypadá také to, když si dáte ruce do kapes a z rukou jsou vidět pouze palce, které směřují dolů.

Pokud si založíte ruce na prsou, bude to uzavřený, nesouhlasný signál. Když ho skloubíte se sebevědomě vzpřímeným držením těla a rozkročenýma nohama, získáte poměrně agresivní odmítavé vzezření, použitelné například proti konkurenčním osobám, které takto přímo vyzýváte k obhajobě nebo k útěku.

Další signály sebevědomí – posed s rukama za zády a přehozená noha přes nohu, nebo ruce na stole či v klíně složené do stříšky směrem vzhůru.

Přestože je nám řeč těla do značné míry vrozená, je možné jí zlepšovat a trénovat. Jde především o to si uvědomit, jaké signály do okolí vysíláme, a pak je změnit. Pokud člověk zvládne ovládat řeč těla, má větší šanci na úspěch a na to prosadit se. Důležité je nejen to, abychom uměli svá slova podpořit správnými gesty a držením těla, ale abychom i uměli správně dešifrovat, co nám svým tělem říká ten druhý.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: