Rozhodujete se mezi studiem MBA a MSc?

9. 15. 2014
Štítky

Zaujaly vás studijní programy MBA (Master of Business Administration) a MSc (Master of Science)? Pokud si nejste jisti volbou studijního programu, přečtěte si článek, ve kterém jsme se zaměřili na zásadní rozdíly programu MBA a MSc.

Manažerské programy MBA a MSc se liší svým posláním, účelem a odlišný je rovněž cíl jednotlivých programů. Proto je obzvlášť důležité, aby se zájemce o některý z těchto studijních programů rozhodl již v samotném počátku správně. Abychom vám rozhodování usnadnili, připravili jsme pro vás výčet hlavních rozdílů.

Program MBA

Program MBA je určen všem manažerům, případně budoucím manažerům a je u něho kladen maximální důraz na přínos do praxe a praktického života, tak aby absolvent programu MBA mohl již v průběhu studia některé ze získaných dovedností a vědomostí okamžitě uplatnit ve své manažerské praxi.

Důležitou součástí programu Master of Business Administration je kvalitně zpracovaná závěrečná práce, která by měla být zároveň jakýmsi návodem na řešení otázek, které studenta programu zajímají, týkají se ho, a které řeší ve své manažerské praxi. Co se týče hlavního cíle programu MBA, pak se jedná zejména o prohloubení stávající praxe, příp. přípravu na praxi budoucí a praktické využití získaných znalostí a dovedností.

Pro koho je program MBA vhodný?

Program Master of Business Administration doporučujeme všem, kteří chtějí uplatit výsledky svého studia ihned v praxi, v praktickém životě nebo v budoucí praxi manažera a hledají odpovědi a přístupy na konkrétní situace a otázky.

Program MSc

Jestliže se rozhodnete pro manažerský program MSc (Master of Science), můžete očekávat mnohem hlubší odborné a teoretické ponoření se do určité oblasti. Program Master of Science využívá různé vědecké a výzkumné metody, hledá odpovědi na hypotézy, potvrzuje a vyvrací stanovené hypotézy. Jedná se zejména o teoretickou a vědeckou práci, jež jde do hloubky konkrétního předmětu či oblasti.

Pro koho je program MSc vhodný?

Program Master of Science ocení především studenti, kteří se chtějí věnovat vědecké a teoreticko-vědecké činnosti a chtějí hledat odpovědi na obecné otázky daného oboru. Tento program je vhodný pro ty, kteří teoreticko-výzkumnými a vědeckými metodami hledají odpovědi na širší problematiku oboru, trhu a společnosti a chtějí si stanovit různé hypotézy, které v průběhu výzkumu a bádání teoreticko-vědeckého chtějí potvrzovat nebo vyvracet. Chtějí se zabývat širšími otázkami.

Shrnutí hlavních rozdílů

Studium MSc je na rozdíl od programu MBA laděno spíše teoreticky a obsahuje více vědecko-výzkumných prvků (například vypracování odborných projektů a prací). Dalším rozdílem je skupina zájemců, pro kterou je program určen.

Program MBA je primárně určen pro manažery s řídící praxí, kteří hledají teoretický základ, nové poznatky a zkušenosti, které by byli schopni flexibilně aplikovat do své každodenní práce.

Program MSc je zaměřen na čerstvé absolventy vysokých škol bez manažerské praxe, kteří chtějí získat teoretický základ v manažerských oborech. Absolvování programu MSc pak pro ně představuje konkurenční výhodu na trhu práce.


Autor: Linda Kalašová

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: