ROZHOVOR: Budoucnost ekonomiky leží v digitalizaci | Roman Lindauer

3. 9. 2021
Štítky

Roman Lindauer, Dipl. Mgmt. V současné době působí na pozici Senior Risk manažera ve společnosti SAP. Zároveň patří do týmu lektorů LIGS University. Společně jsme se bavili o digitalizaci v ekonomice a o tom, jak současná pandemie odkrývá celkovou připravenost ekonomik k procesu digitalizace.

Roman LindauerJak jste se ke studiu digitalizace ekonomiky dostal a co vás na oboru tak zaujalo? 

Myslím, že hlavním impulsem byla světová pandemie koronaviru. Díky nejrůznějším omezením a tím i nucenou změnou tradičních obchodních modelů se digitalizace postupně ukázala jako efektivní řešení pro mnoho oborů. Digitalizaci jsem začal chápat jako cestu, která změní chápání businessu, zrychlí mnoho odvětví a napomůže i jejich optimalizaci.

Proč si myslíte, že je důležité se v tomto oboru vzdělávat a co vás přimělo začít tuto specializaci připravovat? 

Podle mého názoru vzdělávání o digitalizaci je důležité z několika důvodů. Jedním z důvodů je nutnost pochopit, že digitalizace má a bude mít hluboký dopad na mnohá průmyslové odvětví a většinu odvětví služeb. Další důvod je také změna tradiční role zákazníka či příjemce služeb a jejich poskytovatelů. Díky digitalizaci bude poprvé v historii průmyslové výroby možné individualizovat hromadnou výrobu například pomocí změny objednávkových procesů. Domnívám se, že digitalizace se stane nezbytnou součástí našich životů a je třeba se jí zabývat a poznávat jí. Budeme-li vědět o co jde, tak se toho nebudeme muset bát.

Do jaké míry by podle vás manažeři měli mít povědomí o problematice digitalizace? 

Podle mého názoru by právě manažeři měli mít představu, jak globální digitalizace může ovlivnit jejich obor nebo odvětví. Je důležité vědět co budoucnost může přinést, protože jen tak lze začít přemýšlet o změnách v aktuálních procesech a organizačních řešení. Digitalizace přinese nové pracovní role a je třeba aby manažeři začali mít přesnější představu co lze od tohoto globálního trendu očekávat.

Akceleruje pandemie digitalizaci nebo naopak odkrývá (ne)připravenost ekonomik na tento fenomén? 

Určitě. Pandemie koronaviru byl ten významný impuls, který digitalizaci celosvětově akcentoval.

Je podle vás česká, potažmo globální ekonomika na digitalizaci připravena?

Myslím, že česká ekonomika je postavena na průmyslové výrobě a toto právě digitalizace může změnit. Robotizace výroby bude nepochybně postupovat a třeba digitalizace bankovnictví přinese nutnost vývoje nových aplikací, kontroly datových toků a následná analýza pomocí technologie big data. Náš budoucí svět bude definován přeným procesním řízením, dokonalou znalostí on-line dat ohledně výroby nebo finančního řízení. Myslím, že česká ekonomika bude muset udělat v tomto smyslu skok vpřed. Tradiční ukotvení české ekonomiky se velmi pravděpodobně přesune do oblasti služeb. 

 

Digitalization

Co je potřeba brát v úvahu s ohledem na rozvíjející se země? 

Digitalizace je závislá na dostupnosti připojení k internetu. Jakmile budou mít rozvojové země vyřešenou otázku potřebné infrastruktury, lze očekávat, že i tyto země velmi rychle budou využívat digitalizaci některých odvětví.

A závěrem, na jaký aspekt digitalizace a v jakém segmentu, se nejvíce do budoucna těšíte? 

Podle mého názoru bude zajímavé sledovat rozvoj umělé inteligence a její vliv na digitalizaci manažerských rozhodnutí. Mám na mysli, že manažer digitálního věku bude mít k dispozici jakousi permanentní nápovědu v podobě mnohaúrovňové analýzy dat, která umožní se rozhodovat na základě podrobnějších informací.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: