Sdílíme úspěchy našich studentů | Jakub Trojan stipendista Fulbrightova programu

3. 31. 2023
Štítky

 

Z Uherského Hradiště až na pláže Santa Barbary. Jak absolvent LIGS Jakub Trojan získal prestižní Fulbrightovo stipendium

 

“Rozdíl mezi českým a americkým vysokoškolským systémem je obrovský,” říká Jakub Trojan. Geograf a akademický pracovník, který se věnuje občanské vědě a regionálnímu rozvoji, patří také mezi absolventy LIGS. Zajímalo nás, jaké zážitky a nové poznatky mu studium programu LIGS dalo. A řeč přišla i na jeho současné působiště na univerzitě v  kalifornské Santa Barbaře, kde se aktuálně věnuje projektům BikeMaps.org a WalkRollMap.org. 

 

Jakub Trojan

 

Mohl byste se čtenářům trochu představit?

 

Jsem geograf, akademický pracovník a vědec, působící na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Masarykově univerzitě a Ústavu geoniky Akademie věd. Mojí specializací je občanská věda, regionální rozvoj a environmentální management.

 

Moc blahopřejeme k získání Fulbrightova stipendia. Jak se vám jej podařilo získat?

 

Aktivně působím v Evropské asociaci občanské vědy a tu rozvíjím i v České republice. Věnuji se její metodologii  a institucionalizaci, což mě přivedlo i k výzkumnému týmu sídlícímu na University of California v Santa Barbaře. Zde jsem od kamaráda dostal kontakt na moji současnou mentorku, s níž jsme vymysleli projekt, který Fulbrightova komise akceptovala a podpořila.

 

Kde působíte a jaký je jeho obsah a co je cílem?

 

Jsem na Department of Geography v překrásném kampusu University of California v Santa Barbaře (UCSB). Společně s kolegy se zabýváme rozvojem občanskovědních projektů (zejména projektu BikeMaps.org mapujícím bezpečnost cyklistů a WalkRollMap.org mapujícím bariéry) a sledujeme, jaký dopad na občanskovědní projekty měla pandemická doba.

 

Jak se vám líbí na americké univerzitě a jaké vidíte největší rozdíly mezi US a českým vysokoškolským vzdělávání?

 

Kampus UCSB je snový - má vlastní lagunu, pláž a významné procento studujících i vyučujících surfuje. Rozdíly mezi US a českým vzděláváním jsou patrné téměř na každém kroku - od organizace akademického roku (tady mají quarters, nikoliv semestry) přes zapálenost a vysokou připravenost zdejších studentů (kteří si musí platit školné) až po (někdy přehnanou) hyperkorektnost.

 

Jak vzpomínáte na studium na LIGS University? Jak jej po několika letech od úspěšného dokončení hodnotíte?

 

Hodnotím jej veskrze pozitivně a často na něj vzpomínám. Rád si pročítám newslettery, které stále odebírám, a především sleduji její vývoj. Je vidět, že jde o školu, která neusíná na vavřínech. Za tu dobu od mé promoce udělala obrovský kus cesty a jsem hrdý, že jsem zde studoval.

 

Jakub Trojan a Pavel Makovsky na Havaji

 

Co vám přineslo, či jak vám pomohlo ve vašem životě nebo kariéře?

 

Významně mi pomohlo s manažerskými dovednostmi a rozhledem v oblasti soft skills. Jako absolvent "tvrdých" přírodních věd jsem byl skvěle připraven po odborné stránce, ale schopnosti manažerského charakteru (stejně jako např. vhled do strategického řízení atp.) mi chyběly.

 

Doporučil byste studium na LIGS University? A pokud ano, proč?

 

Určitě ano! Člověk by se měl stále vzdělávat a profesní vzdělávání považuji za stěžejní v dalším osobnostním rozvoji. Standardní vysokoškolské studium je skvělý základ, ale ten profesní rozvoj nenahradí. Zároveň umožňuje studium online, což je v dnešní době trend. A tím, že se distančnímu vzdělávání věnuje již drahně let, má před ostatními velký náskok. Nejen technologický.

 

Co byste doporučil studentům LIGS University? (na co se zaměřit, jak studovat atd.).

 

Člověk je pánem svého času a musí si efektivně rozvrhnout svoji studijní dobu. Zní to jako klišé, ale time management je při distančním studiu velmi důležitý. Stejně jako vnitřní motivace. Já jsem část svého online studia MBA realizoval v době, kdy jsem byl na stáži na Wageningen University v Nizozemí. A velmi se mi osvědčilo studovat z univerzitní (nebo jakékoliv jiné) knihovny. Člověk tam má klid, mnoho zdrojů, motivační prostředí, spolehlivý internet a bistro s kávou - nic víc jsem pak ke studiu nepotřeboval.

 

Kdy se vracíte do ČR a jak si myslíte, že využijete zkušenosti a znalosti získané v rámci Fulbrightova stipendia?

 

Vracíme se i s rodinou koncem května 2023. O tom, že je Fulbrightovo stipendium velkým přínosem, nepochybuji. Už nyní jsem navázal kontakty, které mi umožní další profesní rozvoj. Dostal jsem se do projektů, o kterých jsem jen četl. A setkal se s lidmi, které znám jen z knih nebo článků. Mimoto poznávám americkou kulturu a brousím jazyk.

 

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: