Skvělý pedagog musí umět porozumět svým studentům | Rozhovor s Prezidentem LIGS University

10. 5. 2022
Štítky

To, že má LIGS University nového prezidenta není žádná novinka. Kdo je William A. Reed? A jaké má plány s LIGS University? To se dozvíte v našem exluzivním rozhovoru. Přejeme příjemné čtení!

 
William A. Reed
Vítejte v naší LIGS komunitě, Bille! Můžete na úvod říci pár slov o sobě? Co rád děláte ve svém volném čase? Co vás donutí ráno vstát z postele?

 

Děkuji, Radko. Děkuji všem za velmi vřelé přivítání, kterého se mi dostalo při mém příchodu do kanceláře a na promoci. Mé zázemí je velmi různorodé. Od firemního pilota, který létal s klienty v podnikovém tryskáči, až po vedoucí pozice v obchodním a akademickém prostředí. Mám dlouholeté zkušenosti na pozicích zaměřených na klienty. Právě díky svým dosavadním obchodním a akademickým zkušenostem věřím, že budu moct svoji novou roli na LIGS University uchopit zodpovědně. 

Ve volném čase rád cestuji, chodím na pláže u oceánu, rybařím a užívám si čas s vnoučaty a rodinou. Dbám na to, abych si udělal čas na svá vnoučata - je zábavné sledovat, jak rostou.

 
Co považujete za největší výzvu, když jste nyní jmenován prezidentem LIGS University? 

 

Při nástupu do této důležité funkce a při seznamování se s fungováním LIGS University vidím jako nejnáročnější prvek poskytování kvalitních vzdělávacích zkušeností každému z našich studentů, kteří nám dali důvěru, abychom jim pomohli intelektuálně i osobnostně růst. Musíme naplňovat naše vize a poslání a brát vážně závazky, abychom ctili studenty, kteří přicházejí na naši univerzitu.

 

Řekl byste, že máte nějaké skryté talenty, které o vás většina lidí neví? Pokud ano, můžete se o ně podělit s naší komunitou? 

 

Nejsem si příliš jistý, zda se jedná o skrytý talent, protože si myslím, že jsem poměrně transparentní člověk; ale jedna věc, která se možná projevuje pomaleji, je moje touha vcítit se do situace každého člověka. Všichni jsme lidé a máme své vlastní životní zkušenosti. Tyto zkušenosti nás mohou jednou tížit víc než jindy. Snažím se chápat rovnováhu těchto situací, protože i já mám ve svém životě zkušenosti, na které musím dávat pozor ve svých interakcích s ostatními.

 

Bez jaké věci si nedokážete představit své ráno? 

 

Když se ráno probudím, potřebuji nějakou výzvu. To je pro mě důležité. V jednu chvíli jsem si říkal, že se pokusím být více "v klidu" a brát na sebe věci krok za krokem. No, byl to neúspěšný experiment. Po dvou dnech jsem opět hledal věci, které bych mohl dělat, výzvy, které bych mohl přijmout, cíle, kterých bych mohl dosáhnout. I kdyby to mělo být tak jednoduché, jako chytit ten den rybu. Věděl jsem, že pomalejší cesta není pro mě, a pak jsem se okamžitě znovu zapojil do činností, které mě bavily: učení, poradenství, mentoring a podobné podobné aktivity.

 

Čím jste si myslel, že budete, až vyrostete? Jak se to liší od toho, co děláte?

 

To je těžká otázka. V jednu chvíli jsem si myslel, že budu právník, pak pilot. Po několika letech jsem si uvědomil, že mám různorodé zájmy. Tehdy jsem se rozhodl, že ať už se naskytne jakákoli příležitost, budu se prostě snažit dělat co nejlépe to, co mě zajímá. Tato cesta sice v průběhu let přinášela různě vysoké příjmy, ale byla vzrušující a i jinak prospěšná. Zkušenosti získané na těchto různých cestách mi poskytly zázemí se značnou a různorodou hloubkou a znalostmi.

 

Co považujete za svůj dosavadní největší úspěch?

 

To je opět těžká otázka, protože se snažím rozlišovat mezi osobním a profesním životem. Osobně je odpověď velmi snadno identifikovatelná: manželka, rodina a moje pravnoučata (všech 12). Po profesní stránce: získání důvěry vedení LIGS University. Dalšími úspěchy, které jsou pro mě nezapomenutelné, je získání certifikátu pro pilotování proudových letadel, akademické tituly a setkání s mnoha skvělými lidmi na mé obchodní cestě. Všechny tyto úspěchy jsou pro mě důležité a jsou součástí mého osobnostního růstu.

 

Jaké byly vaše největší problémy během studia na univerzitě? Co vám je pomohlo překonat? Máte nějaká doporučení pro naše studenty? 

 

Kdybych měl vybrat jeden boj; řekl bych, že to byla schopnost prostě začít. Začít a udělat první krok byla na začátku vždycky výzva. Po prvním kroku už zbytek jen plynul, dokud jsem nedošel do cíle. Pak by se objevil další krok, jak začít znovu. Po několikanásobném překonání "výzvy prvního kroku" bylo snazší ji dokončit. Nakonec se to pro mě stalo přirozenějším postupem; ale zpočátku to byla určitá výzva.

Moje doporučení by bylo následující: Prostě do toho jděte a zkuste to. Ať už je to cokoli. Očekávaný strach není nikdy tak velký, jak si člověk představuje.

 

Na co se budete v budoucnu na LIGS University nejvíce soustředit? 

 

LIGS University se nachází ve světě akademických změn. Zaměření na to, jak se učíme, co se učíme a co zaměstnavatelé potřebují, abychom se naučili, jsou výzvy, které se musíme naučit a splnit. Nejedná se o nemožnou výzvu. Musíme si ji velmi dobře uvědomit a začlenit ji do našeho celkového modelu poskytování a fungování. Dále, práce na akademickém titulu má dvojí způsob učení: učíme se látku, kterou studujeme, a učíme se o sobě. Rozšiřování a překračování našich osobních hranic je klíčem k růstu našich studentů; jak intelektuálnímu, tak osobnímu. To je pro učení tak zásadní.

 

Co bylo hlavní pohnutkou k tomu, abyste začali pracovat ve školství? Chtěl jste vždy stát v čele takové instituce, jako je LIGS University?

 

No, v mládí jsem patřil k těm studentům, kteří po střední škole/přípravce nastoupili na vysokou školu a po roce ji přestali navštěvovat. Trvalo mi devět let, než jsem znovu začal a dokončil bakalářské studium. Jak už jsem řekl, jakmile jsem začal, dokončil jsem bakalářské studium, šel jsem rovnou na magisterské studium a po dokončení - bez přestávky jsem se zapsal na doktorát. Chápete, co jsem tím chtěl říct, že stačí začít? Když jsem znovu začal pracovat na bakalářském titulu, měl jsem potřebu dokončit to, co jsem před lety začal. Nebylo to snadné: splácení domu, malé děti, podnikání, zdraví. Myslím, že právě proto se mohu ztotožnit s mnoha našimi studenty, kteří jsou dnes v podobné situaci. Znám překážky, kterým čelí dospělí studenti.

 
Jaká je podle vás nejvýznamnější vlastnost, kterou by měl mít každý pedagog?

 

Domnívám se, že k tomu, aby byl člověk vynikajícím pedagogem, musí mít schopnost porozumět studentovi v některých velmi jedinečných ohledech. Pochopit styl učení, jak se daný student učí, a přizpůsobit styl výuky profesora stylu tohoto studenta. Někteří studenti se učí vizuálně, jiní jsou praktičtí a další mohou být výborní čtenáři. Ať už jsou schopnosti studenta jakékoliv, přizpůsobení stylu výuky mu může výrazně umožnit vyniknout. Kromě toho může být velmi užitečné porozumět potřebám a cílům studenta. To profesorovi umožní předávat materiály způsobem, který má pro studenta skutečný význam. V oblasti umělé inteligence existují některé technologie, které se zabývají i těmito otázkami.

 

Jaká je podle vás budoucnost vysokoškolského vzdělávání?

 

Vysokoškolské vzdělávání bude zítra stejně důležité jako dnes. Budou se měnit materiály a metody; vždy budou vyžadovány požadavky na držení a prokázání vyšších znalostí daného tématu. Budoucnost vysokoškolského vzdělávání tkví v rychle adaptaci: virtuální, digitální a globální prostředí bude nabývat na významu, jak jsme již byli svědky v důsledku pandemie Covid-19.


 

Máte nějaké konkrétní plány pro budoucnost univerzity LIGS? Pokud ano, můžete nám něco naznačit? 

 

Pohled do budoucnosti je jednou z mých hlavních povinností jako nově jmenovaného prezidenta a ano, začali jsme o budoucnosti hovořit. Naše návrhy vizí jsou v rané fázi vývoje koncepce. Mohu se s vámi podělit o to, že naše plány mají expanzivní zaměření a globální dosah. Tyto plány budou zahrnovat oslovení všech, kteří se chtějí vzdělávat a zdokonalovat, bez ohledu na geografickou polohu nebo finanční možnosti. Naše koncepční rozhovory zahrnují nabídku různých programů, které mají oslovit širokou škálu zájmů. Začleněním srozumitelné a přátelské technologie s aktuálními a důležitými studijními obory LIGS University vidím ve vynikajícím poskytování studijních oborů, které mění život.

 

Kde vidíte LIGS University za rok či dva? 

 

Odhaduji, že plány, které dnes formulujeme, budou do roka v plném proudu. Dále vidím, že programy a služby LIGS University vstoupí do fáze silnějšího mezinárodního přijetí našimi vrstevníky a kolegy po celém světě. 

Přestože naše globální působení roste, bude naše poskytování služeb každému studentovi stejně osobní a smysluplné, jako když sedíme naproti sobě u stolu. Tento scénář zní obtížně dosažitelný a také je, nicméně v jiných odvětvích se tak děje a my jej uskutečníme reálným v akademickém světě. Vhodné využití technologií založených na lidském faktoru ve spojení s výjimečnými profesory vytvoří vynikající platformu a "domov" pro vzdělávání našich studentů.

 

Děkujeme Billovi za příjemně strávený čas a za poskytnuté odpovědi na naše všetečné otázky. 

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: