Slepá místa manažerů: pět nevědomých chyb, které vedou podnik do záhuby

4. 25. 2016
Štítky

Chyby dělá každý. Důležité je umět si je přiznat. Poté můžeme začít s nápravou.  Existují však oblasti, o kterých nevíme, že nás táhnou ke dnu. Takzvaná slepá místa. Podle autora řady manažerských publikací Johna C. Maxwella jsou slepá místa situace, které člověk nevidí realisticky, a tím škodí sobě i druhým. Jaká slepá místa ovlivňují manažery nejčastěji?

Slepá místa působí negativně na životy nás všech. U leadera týmu však mohou nevědomky ohrozit jednání ostatních i celou organizaci. Čeho by se měl dobrý manažer vyvarovat?

Pevné názory i činy Chyby manažerů

Mnoho lidí má talent, díky kterému stoupá na vrchol. Ovšem jen ti, kteří si své postavení dokážou udržet, jsou opravdu úspěšní. Možná máte stejné tenisové vlohy jako nejlepší hráči žebříčku ATP, ale ustáli byste nervy drásající bitvy na kurtech? Na to mají žaludek jen ti nejlepší.

Každý má své osobní meze, za jejichž hranice už se dál nedostane, ač může mít talentu na rozdávání. Máte dostatečně rozvinutou osobnost na to, být respektovaným vůdcem? Zkuste porovnat věci, které říkáte, s tím, co děláte. Jen vy sami víte, zda žijete ve shodě. Jednat v souladu se svými hodnotami, myšlenkami a pocity je základním předpokladem pro pevný charakter.

Řešte věci v souvislostech

Manažeři jsou přirozeně akční lidé, zvyklí odstranit problém hned, jak se objeví. Nejrychlejší řešení však nemusí být nejlepší. Jak upozorňuje John C. Maxwell, manažer lehce sklouzne k úzké perspektivě, k tunelovému vidění, a zjednodušuje si práci šablonovitými postupy. Měl by na chvíli zvolnit a promyslet všechna možná řešení dané situace. I malý problém může mít hlubší příčiny, které je třeba odhalit. Pomáhat řešit věvi v souvislotech vám můžou i znalosti ze studia MBA.

Buďte sebejistí a myslete na druhé

Častou chybou manažerů je, že myslí pouze na sebe. Jednají na základě svého mínění a vlastních cílů. Zapomínají, že podstata vedení lidí je hlavně o těch druhých! Pozorujete na sobě některé z následujících příznaků? Pak patříte do rozšířené skupiny manažerů, které John C. Maxwell označuje za nejisté, a měli byste své postoje změnit:

  • nedůvěra v druhé,
  • neschopnost sdílet důležité informace,
  • omezování podřízených při následování jiných vůdců,
  • pocit ohrožení z kariérního růstu druhých. 

Sebejistotu lze získat i zvýšením svých odborných znalostí, třeba titul PhD může pomoci v kariéře vpřed.

Odvažte se delegovat!

Manažer, který nedokáže delegovat, obvykle končí totálně vyčerpán a pohlcen stresem. Neschopnost podělit se s kolegy o úkoly a pravomoci s nimi spojené pramení z výše zmíněné nejistoty manažera. Buď svým podřízeným dostatečně nevěří, anebo se bojí, že by jej mohli nahradit. Manažer by však měl v první řadě vést podnik, ne se zdržovat marginálními činnostmi, které přísluší podřízeným. Pokud si toto neuvědomuje, brzy propadne bludnému kolotoči nezvládnutého řízení a organizace času.

Potlačte své ego

Pýchu předchází pád… Stejně jako nejistý manažer i ten přespříliš hrdý vidí jen sebe. Zaměstnance přehlíží, místo aby vnímal jejich pocity a signály. Sám nechybuje, ale obviňuje ostatní. Žije v překroucené realitě, málokdy je skutečně šťastný a své nepohodlí kompenzuje zbytečnou příkrostí vůči okolí. Jeho podřízení jej nenásledují proto, že by chtěli, ale proto, že musí. A podle toho také vypadá jejich pracovní morálka.

Pokud jste schopni přiznat si svou pýchu, jste na nejlepší cestě k nápravě. Buďte vděční za pracovníky, kteří vás obklopují, důvěřujte jim a přiznejte své nedostatky. Uleví se vám i celému týmu.

Zdroj:
http://www.johnmaxwell.com/blog/leadership-blind-spots

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: