Společenská odpovědnost firem ve 21. století

12. 17. 2018
Štítky

Pojem společenské odpovědnosti firem (CSR) někdy představuje výzvu jak pro podnikatele, tak pro akademiky, nicméně není pochyb o tom, že existuje globální přijetí pojmu společenské odpovědnosti. 

V dnešní době není pochyb o tom, že CSR je integrální složkou obchodní strategie. Firmy se již neptají, zda by měly zavést CSR ve svých aktivitách, ale zvažují, které CSR aktivity by měly zahrnout do svého podnikání. 

CSRKaždá zúčastněná strana má své vlastní priority, takže hlavní výzvou pro firmy je v dnešní době vyrovnat se různými požadavky všech zúčastněných stran, které ale mohou být protichůdné. Hlavními subjekty společnosti jsou akcionáři, zaměstnanci, státní správa, zákazníci, dodavatelé, místní komunita a životní prostředí. Jestliže se firma zabývá aspekty CSR přidává svým produktům a službám skutečnou hodnotu a také zvyšuje svůj finanční úspěch (zisk) v dlouhodobém horizontu.

Tři hlavní měřítka úrovně CSR tzv. “Triple Bottom Line” firmy jsou: 

Zisk: tradiční měřidlo výkonu; firemní zisk

Lidé: měření společenské odpovědnosti firmy v jejím provozu 

Planeta: měření odpovědnosti firmy k životnímu prostředí

Mezi hlavní CSR aktivity ve 21. století patří: 

  1. Firemní Filantropie
  2. Marketingové aktivity firmy podporující charitativní nebo sociální projekty (Cause-related marketing)
  3. Sponzorství
  4. Pravidla chování
  5. Sociální a environmentální reporting
  6. Zapojení zúčastněných stran
  7. Strategické investice do komunity
  8. Ekologická efektivnost
  9. Sociálně odpovědné investice

Kromě greenwashingu (rozšiřování nepravdivých informací firmou s cílem vytvořit u veřejnosti pověst ekologicky zodpovědné firmy), existuje několik dalších sporů v oblasti CSR, které jsou častým tématem diskuzí v podnikatelském a akademickém prostředí. Jedná se o daňové úniky a vyhýbání se daňovým povinnostem, sociální odpovědnost podniků v těžebním průmyslu, samoregulační povahu CSR apod.

Skandály některých společností dokazují, že společensky nezodpovědné chování může být pro společnost fatální. Budoucnost je v udržitelnosti, což uznali i dnešní studenti. Udržitelnost je koncept, který přesahuje rámec CSR a zajišťuje dlouhodobé přežití komerčních společností.

Autorka: Ena Fejzagic

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: