Studium MBA aneb 8 věcí, které byste měli vědět

3. 3. 2015
Štítky

O studiu MBA jste už určitě slyšeli. Přesto vám některé věci nejsou jasné? Nemusíte se probírat internetovými stránkami a hledat odpovědi. Následující přehled zodpoví nejčastější otázky.

Co je MBA? 

Jedná se o manažerský vzdělávací program, jehož cílem je především prohloubení a rozšíření dosavadních znalostí a jejich uvedení do praxe. Zjednodušeně řečeno – nejde jen o suché biflovaní pouček, definic a mnoho stránkových skript, ale o zlepšení praktických dovedností.

Jaký titul získáte? 

Výstupem MBA studia je titul Master of Bussines Administration, který si po absolvování přidáte za jméno. Volně přeložitelný jako specialista podnikového hospodaření.

Platí titul MBA v České republice? 

Titul MBA je titulem zahraničním, v České republice proto není uznáván jako akademický titul. Pokud studium MBA absolvujete, neznamená to, že jste vystudovali vysokou školu. Nemá však cenu klesat na mysli, protože cílem MBA není vylepšit vaši vizitku, ale předat především praktické znalosti, které přímo pomohou při řízení, komunikaci a řešení konkrétních problémů.

Kde mohu studovat? 

Školy, které poskytují MBA programy se koncentrují spíše ve větších městech, což ovšem neznamená, že nejsou dostupné pro všechny. V současné době je možné i online studium z domova. Získat titul MBA tedy můžete, ať už bydlíte v jakémkoliv koutu naší země. Dálkové studium MBA lze studovat v různých programech.

Které školy jsou nejkvalitnější? 

Při posuzování kvality MBA programu se vyplatí sledovat několik ukazatelů. Některé školy například tvrdí, že jejich obory jsou akreditované Ministerstvem školství. To je nesmysl a navíc jasný ukazatel netransparentnosti dané školy. Akreditaci pro MBA studium získávají školy v zahraničí. Dále je dobré poohlédnout se po referencích absolventů, zjistit také jejich počet, přičemž příliš vysoké číslo v poměru k délce působení školy může poukazovat spíše na nízké nároky na dokončení studia a tím pádem na menší kvalitu instituce.

Pro koho je studium určeno? 

Pro získání MBA titulu byste měli mít následující předpoklady – minimálně bakalářské vysokoškolské vzdělání nebo středoškolské vzdělání ovšem s prokazatelnou manažerskou praxí. V praxi se jedná především o studenty z řad středního managementu.

Co může titul MBA přinést? 

Kromě rozšíření znalostí a získání praktických poznatků, také lepší pracovní zařazení, se kterým jde většinou ruku v ruce i lepší finanční ohodnocení. Navrch ještě mnoho nových kontaktů nebo třeba zvýšení sebedůvěry.

Jak dlouho studium trvá? 

Výuka většinou probíhá 1 – 2 roky.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: