Studium PhD a DBA: Co je lepší volba?

4. 9. 2014
Štítky

Zajímá vás, jaký je rozdíl mezi studijními programy DBA a PhD? Jaké jsou zvláštnosti těchto dvou programů a pro koho jsou tyto programy převážně určeny? Připravili jsme pro vás článek, ve kterém se o jednotlivých programech dozvíte důležité informace.

Doktorský program PhD (Doctor of Philosophy) představuje nejvyšší stupeň vzdělání, který ve své podstatě navazuje a rozvíjí program MSc (Master of Science). Program PhD je určen pro zájemce o teoreticko-vědecké činnosti v nejrůznějších oblastech a od programu DBA (Doctor of Business Administration) se liší svým charakterem.PhD je zejména výzkumného a vědeckého charakteru a prosazuje znalosti, kdežto primárním cílem programu Doctor of Business Administration je prosazování odborné praxe.

Program DBA

Program DBA  (Doctor of Business Administration) je nejvyšší forma manažerského vzdělávání a obvykle navazuje na program Master of Business Administration (MBA), který rozvíjí více do hloubky. Hlavním cílem programu DBA je jeho zaměření na praxi, na rozvoj konkrétní firmy, do oblasti či problému řešeného manažerem. Doctor of Business Administration je manažerský program, jehož cílem je praktický přínos na konkrétní řešenou otázku a konkrétně řešený problém.

Díky svému zaměření je program DBA určen pro zkušené manažery s několikaletou řídící praxí, kteří chtějí absolvovat nejvyšší stupeň manažerského vzdělávání a v rámci něho chtějí řešit konkrétní situace. Absolventi programu mají příležitost rozvíjet svůj vlastní potenciál, využít svých dosavadních zkušeností a připravit se na řešení složitých výzev. K úspěšnému dokončení programu je nutné kvalitní zpracování disertační práce, která by měla přinést vhled do konkrétní oblasti s konkrétním návrhem postupu řešení a s okamžitým přínosem pro manažerskou praxi.

Program PhD

Program PhD (Doctor of Philosophy) jsme v krátkosti popsali v úvodu článku. Nyní si program představíme o něco podrobněji. Student a absolvent programu PhD se chce věnovat teoreticko-vědecké činnosti v různých oblastech, chce poznat a vědecko-výzkumnými metodami zkoumat, stanovovat, ověřovat nebo vyvracet stanovené hypotézy a tím obohatit vědecký výzkum ve zvolené odbornosti.

Student programu PhD řeší teoreticko-vědeckými a výzkumnými metodami problematiku celé dané odbornosti či oblasti, kterou si zvolí a snaží se přinášet nové informace a poznatky, realizovat nové výzkumy a definovat a následně vyvracet nebo potvrzovat hypotézy týkající se širší oblasti. Tímto přístupem se program PhD značně liší od programu DBA.

Shrnutí

Stále váháte a nevíte, pro který z programů se máte rozhodnout? Ze všeho nejdříve si zodpovězte otázku, co je vašim hlavním cílem. Program DBA je založen na přínosu pro odbornou manažerskou praxi studenta. V případě programu PhD se jedná zejména o hlubokou znalost konkrétní problematiky či oblasti a přípravu a následné provedení vědeckého výzkumu, jenž je důležitý pro rozvoj zvoleného odvětví.

Studenti DBA řeší zejména praktické problémy přímo na svém pracovišti. Program PhD je zaměřen spíše na výzkum v rámci vědecké komunity. U programu DBA je hodnotícím kritériem spolehlivost, úspěch a učení se z projektu, dodržování intelektuálních a etických norem. V případě programu PhD je hodnotícím kritériem spolehlivost, nové poznatky a informace, dodržování odborných norem v rámci vědecké komunity.


Autor: Linda Kalašová

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: