Účast na konferenci Future Perfect se vydařila

5. 23. 2018
Štítky

Na konci měsíce dubna jsme se v San Franciscu zúčastnili výroční konference pořádané akreditační asociací WASC, která je uznávaná americkým ministerstvem školství.

Resource Conference

Na jednom místě se sešlo 887 účastníků z řad členských univerzit, zástupců WASC a dalších partnerů. LIGS University reprezentoval zakladatel a President Dr. Pavel Makovský, Vice President a Chief Academic & Operations Officer Dr. Pardeep Kullar a Todd Wieland, Academic Dean and Accreditation Director.

Čím byla tato konference výjimečná?

Díky mnoha workshopům a setkáním probíhajícím po celé čtyři dny (včetně předkonferenčních workshopů), jsme měli možnost poznat kolegy z jiných, převážně amerických univerzit.

Diskutovali jsme s nimi o jejich zkušenostech s akreditačním procesem a o jejich cestě k získání akreditace.

Tyto diskuze pro nás byly velice zajímavé, jelikož mnoho ze zkušeností členských univerzit právě zavádíme do života také na LIGS University. Především se to týká dílčích úprav systému péče o studenty, jejich podpory, motivace a podobně.

Studenti LIGS University si tak budou již během krátké doby moci vybrat, jakou intenzitou a formou chtějí studovat tak, aby studium bylo co nejvíce přínosné a odpovídalo jejich očekávání. Jsme rádi, že naše diskuze s ostatními účastníky konference potvrdily správnost cesty, kterou se LIGS University vydala.

O jaké změny se například jedná?

  • Zavedení kariérního poradenství pro studenty, jako například konzultace a webináře na zajímavá témata (jak hledat práci, jak napsat správně životopis a motivační dopis, jak se připravit na přijímací pohovor, kde a jak si doplnit znalosti a dovednosti, které zaměstnavatelé mohou požadovat).
  • Zavedení možnosti studovat nejen individuální online formou (s více či méně intenzivní podporou ze strany Studijních poradců LIGS University), ale nově také skupinovou formou, což je vhodnější pro ty, kteří chtějí být ve větším kontaktu se svými spolužáky a postupovat podle připraveného harmonogramu studia.

LIGS na konferenci
Foto: Cesta z Evropy do USA – příprava prezentace LIGS University před zahájením této části

Z pohledu přípravy na akreditační návštěvu (18. - 20. září 2018) jsme získali další zajímavé a důležité informace od univerzit, které status kandidát či akreditaci získaly v předchozích letech. O tom, jak náročný proces získání akreditace je, svědčí i to, že většinou pro získání dalšího statusu v rámci akreditačního procesu je nezbytné absolvovat více akreditačních návštěv.

Jsem velmi rád, že drtivou většinu získaných doporučení jsme již dříve zapracovali do naší sebehodnotící zprávy, což je klíčový dokument pro podzimní akreditační návštěvu.

Za důležitou část konference považuji i možnost skupinových setkání. V mém případě se jednalo, kromě dalších workshopů a seminářů, o CEO fórum a o možnost přímé komunikace s dalšími prezidenty univerzit a prezidentkou WASC paní Jamienne S. Studley.

V případě našeho akreditačního ředitele Todda Wielanda to byly především možnosti detailně diskutovat a sdílet zkušenosti v oblasti přípravy a udržení akreditace.

Todd Wieland s kolegy
Foto: Kromě zkušeností a nových známých měl Todd Wieland (stojí uprostřed) štěstí při losování dresu Realu Madrid s podpisy C. Ronalda a spol., které pořádala španělská Universidad Europea de Madrid (partnerem je právě Real Madrid), která také usiluje o akreditaci WASC.

Hlavním tématem konference Future Perfect bylo vysokoškolské vzdělávání v USA i ve světě, diskuse o vizích, inovacích a možnostech rozvoje a spolupráce mezi členy WASC, která pro nás byla rovněž velmi přínosná.

Další z bloků konference byl věnován i možnosti představení vybraných témat pro všechny členy WASC.

Jsme rádi, že jsme byli vybráni představit posluchačům úspěšnou cestu LIGS University z Evropy do USA - cestu původně malé české vzdělávací společnosti, která se před lety stala americkou univerzitou, a která nyní úspěšně zvládla několik kroků v rámci náročného akreditačního procesu a intenzivně se připravuje na podzimní první akreditační kontrolu.

Účast na konferenci byla pro LIGS University přínosná a úspěšná, jelikož jsme získali mnoho inspirace pro náš rozvoj, pro další zvýšení přínosu pro studenty, lektory a zaměstnance. Navíc jsem velmi rád, že se nám podařilo navázat partnerství a přátelství pro další diskuze a sdílení zkušeností.

Účast na WASC konferenci nám také potvrdila, že jsme na správné cestě k našemu dlouhodobému cíli – získání akreditace uznávané americkým ministerstvem školství.

Velmi si vážíme toho, že jste na této cestě s námi, neboť kvalita a přínos LIGS University pro studenty, jejich vývoj a sdílení zkušeností a názorů je to, co nás motivuje a naplňuje hrdostí.

Konference v číslech:

887 účastníků
166 workshopů, prezentací, zasedání a diskusních fór
244 institucí
15 zemí světa

Zdroj fotografií a loga konference: twitter.com/wascsenior/media a LIGS University

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: