Úspěšný Leadership začíná tam, kde Komfortní Zóna Končí

9. 29. 2020
Štítky

Práce lídrů není jednoduchá. Vyžaduje spoustu znalostí a dovedností. Dobrý manažer, který chce být zároveň dobrým lídrem, ví o svých slabinách i o talentovaných lidech ve svém týmu. Inspiruje okolí pro své vize, motivuje pro skvělé výkony a je schopen ocenit ocenit dobře odvedenou práci. Stejně tak ale umí dávat i konstruktivní kritiku a když je potřeba, vcítit se do potřeb svých podřízených.

 

Leader

 

Život moderního vůdce, neboli lídra, přináší výzvy v oblasti vedení, inovace, motivace, růstu, rozvoje, hodnocení, komunikace a riskování. A faktem zůstává, že žádnou z těchto věcí ve své komfortní zóně moc dobře nedokážete. Na konci vaší komfortní zóny začíná vaše role lídra. Je náročné posunout se za svou komfortní zónu, jelikož přináší pocity nebezpečí a nejistoty. Tento pomyslný bod zlomu – komfortní zóna – se nachází u každého z nás jinde. Bez pocitu rizika zvládá běžný zaměstnanec své úkoly a rutinní povinnosti bez problémů, bez rizika. Efektivní lídři však vědí, že vedení ze své komfortní zóny znamená to, že se ničemu novému neučí, neroste, nevyvíjí se ani nedosahuje vyšších výsledků.

Jste připraveni vystoupit ze své komfortní zóny? Zde je několik myšlenek, které Vám mohou pomoci:

Buďte chytří a motivujte sami sebe. Vedoucí jsou tak zvyklí motivovat a posilovat ostatní, že často zapomínají, že musí čelit podobným výzvám stejně tak, jako čelí ostatní. Inteligentní vůdci zpochybňují všechno - (zejména) sami sebe.

Buďte nebojácní a zpochybněte vizi, pokud se Vám nezdá ideální. Pokud organizační vize není správně definována nebo nesedí, ztratíte přehled o tom, kam směřujete. Lídři prokazují odvahu, když spolupracují s ostatními, definují a formulují vizi organizace, takže každý může být sladěn s účelem.

Buďte odvážní a vyzvěte k organizaci. Restrukturalizace a reorganizace jsou nezbytné pro to, aby společnost zůstala vyrovnaná a úspěšná i v době změn. Lídři prokazují odvahu, když jsou ochotni se vzdát zavedené organizace, kontroly a předpojatých představ.

Buďte hrdiny a vyzvěte zúčastněné strany. Každá organizace je vedena lidmi a vztahy jsou důležité, ale často jeden nebo více zúčastněných subjektů brzdí organizaci. Vedoucí představitelé, kteří prokazují hrdinství, riskují při získávání buy-inu z důležitých vztahů v organizaci.

Buďte inovativní a zpochybňujte osvědčené postupy. Každá organizace má své vlastní procesy a osvědčené postupy. Inovativní vůdci neustále zpochybňují myšlení „takhle to děláme“ a neustále míří výše.

Buďte odvážní a najděte ve svém okolí talent. Rozvoj, růst a kultivace talentu patří mezi nejdůležitější součásti inovace a úspěchu - pokud chcete kreativitu a produktivitu, musíte vybudovat skvělý tým. Odvážní vůdci vědí, že velikosti se nikdy nedosáhne v malém známém kruhu.

Vedení zevnitř: Vedoucí, kteří jdou za svou komfortní zónou, se postaví. Berou odpovědnost. Využívají příležitosti ke zlepšení. Jsou ochotni jít do rizika pro změnu k lepšímu.

A nakonec vzdělání. Úspěšný lídr se nikdy nepřestane vzdělávat. Ať jde o poučení se z vlastních chyb, vlastních tendencí se dále rozvíjet a vzdělávat na půdě svého oboru, vzdělání je základem úspěchu.

Zároveň vzděláváním se ve své profesi dáte svým kolegům a nadřízeným vědět, že na sobě pracujete a že vám vaše kariéra není lhostejná. Díky seminářům, kurzům a vzdělávacím programům stoupnete nejen v očích svých známých, ale i v ceně na pracovním trhu. Vzdělání může pomoci k vyššímu platu i k povýšení.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: