Vyhlášení vítěze LIGS AWARDS 2015

2. 5. 2016
Štítky

Ve čtvrtek 4. 2. 2016 byli v rámci slavnostního večera, který se konal pod záštitou místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace MVDr. Pavla Bělobrádka, Ph.D., MPA a za přítomnosti jeho náměstkyně, paní Ing. Lucie Orgoníkové v Clarion Congress Hotel Prague, vyhlášeni vítězové cen LIGS AWARDS 2015 a Osobnost vzdělávání dospělých 2015.

LIGS Awards 2015Vítězem LIGS AWARDS 2015 se stal Michal Henych, MBA, generální ředitel společnosti TrimCon poskytující poradenské, konzultační a koučovací služby v oblasti rozvoje managementu firem.

Vzdělávání manažerů se věnuje od roku 2004, kdy začal své studium MBA, na kterém od té doby působí jako lektor. Do roku 2004 byl v IT businessu, převážně jako ředitel či člen TOP managementu. Michal Henych je spoluautorem cyklu knih o managementu zaměřeného na maximální propojení teorie a praxe. Jeho přístup k managementu můžete lépe poznat i z mnoha článků, které publikuje např. na portálu www.management.cz.

Při výuce se snaží o maximální zapojení účastníků formou domýšlení modelů do praktických situací v jejich firmách. Z oblastí managementu jsou mu pak nejblíže strategie, marketing, ale i projektové a procesní řízení a hlavně vše, co souvisí s vedením lidí a firemní kulturou.

Cena Osobnost vzdělávání dospělých 2015 byla udělena ve dvou kategoriích:

LIGS Awards 2015

Vítězem kategorie „Praktická aplikace vzdělávání dospělých a andragogiky (trenér, školitel, lektor, tutor, kouč apod.)“ se stal Ing. Ivo Toman, zakladatel vzdělávací společnosti TAXUS International. Ivo Toman je autorem 12 knih o osobním rozvoji, ze kterých se prodalo více než půl milionů kusů. Počas své dosavadní kariéry vyškolil desítky tisíc lidí v ČR, na Slovensku, v Maďarsku a Rakousku.

Stal se jedním z nejznámějších českých školitelů a odborníků na osobní rozvoj. Nahrál několik vzdělávacích audio a video programů s názvem Instinkt zabijáka. Ten pomáhá podnikatelům a firmám uspět v konkurenčním boji. Toto vzdělávání oceňují hlavně ti manažeři, kteří z nejrůznějších důvodů nemají čas nebo nechtějí číst knihy. S bývalou manželkou v roce 2004 uvedli na český a slovenský trh Revoluční angličtinu TAXUS Learning. V roce 2005 přišla na trh Revoluční němčina TAXUS Learning. V roce 2014 byla spuštěna již 3. generace Revoluční angličtiny (v roce 2015 3. generace němčiny). Ivo Toman za 20 let celkem prodal přes půl milionu knih a přes půl milionu CD. Ivo Toman věnuje část svých příjmů podobně postiženým lidem jako je on sám, kteří neměli to štěstí a z různých důvodů se neprosadili. Ivo Toman byl v roce 2008 oceněn zařazením do Almanachu 1000 Leaders of Czech Republic.

LIGS Awards 2015

Osobností vzdělávání dospělých za rok 2015 v oblasti akademického vzdělávání se stal prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc, který působí jako profesor mezinárodního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde působí již 36 rokem. V letech 2010 – 2011 působil jako děkan Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni.

Profesor Růžička se zaměřuje především na mezinárodní právo soukromé, právo mezinárodního obchodu a rozhodčí řízení. Je dlouholetým pedagogem Právnické fakulty University Karlovy a členem tamní katedry obchodního práva. Profesorem byl jmenován v roce 2006. Je autorem 7 monografií, autorem či spoluautorem učebnic a učebních pomůcek, napsal více jak 200 odborných článků publikovaných v tuzemsku i zahraničí. Působí jako rozhodce u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, Mezinárodního obchodního rozhodčího soudu v Moskvě, u řady mezinárodních rozhodčích soudů ad hoc (např. ICC v Paříži), rozhoduje mezinárodní investiční spory. Od roku 1981 je členem České společnosti pro mezinárodní právo. Dále je členem mnoha akademických rad. Mezi lety 2006 a 2010 byl členem Pracovní komise pro právo a bezpečnost Akreditační komise MŠMT.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: