Ing. Bc. Jana Charamzová, MBA
Ing. Bc. Jana Charamzová, MBA
Ekonom, HR, MARVES v.o.s.

Na počátku studia jsem si myslela, že tato forma studia bude přeci jen méně obtížná. Avšak s prvními pokusy absolvovat testy jsem názor rychle změnila. Určitě musím vyzdvihnout profesionální odbornost tutorů, kterými jsou lidé z praxe, a tudíž nešlo jen o sdělování teorie, ale přímo poznatků z jejich praxe. Program určitě doporučuji, protože mi studium rozšířilo znalosti v oblastech, které ke své práci potřebuji.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: