close

Registrations for speaking at the Cybersecurity Challenges of the Future conference are now open. Register here

Ing. Bc. Jana Charamzová, MBA
Ing. Bc. Jana Charamzová, MBA
Ekonom, HR, MARVES v.o.s.

Na počátku studia jsem si myslela, že tato forma studia bude přeci jen méně obtížná. Avšak s prvními pokusy absolvovat testy jsem názor rychle změnila. Určitě musím vyzdvihnout profesionální odbornost tutorů, kterými jsou lidé z praxe, a tudíž nešlo jen o sdělování teorie, ale přímo poznatků z jejich praxe. Program určitě doporučuji, protože mi studium rozšířilo znalosti v oblastech, které ke své práci potřebuji.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: