Ing. Dušan Srnec, MBA
Ing. Dušan Srnec, MBA
Vedoucí oddělení Projektové Financovanie, VÚB Banka

Absolvování studia programu Executive MBA mi dalo více a posunulo mě dále, než jsem na začátku vůbec očekával. Primárně jsem si chtěl hlavně rozšířit vědomosti, které bych využil hlavně v manažerské praxi. Tento můj hlavní cíl se mi podařilo naplnit, avšak co jsem získal navíc je celková změna smýšlení a řešení situací jak v práci, tak i v osobním životě. Oceňuji moderní formu vzdělávání formou osobního kontaktu během dvoudenních tutoriálů, webinářů a práce ve skupinách, které se v každém modulu obměňují. Tento model umožňuje intenzivní sdílení pracovních zkušeností mezi účastníky programu. Touto cestou bych chtěl poděkovat celému týmu LIGS University za nezapomenutelné dva roky studia. 

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: