Ing. Dušan Srnec, MBA
Ing. Dušan Srnec, MBA
Vedoucí oddělení Projektové Financovanie, VÚB Banka

Absolvování studia programu Executive MBA mi dalo více a posunulo mě dále, než jsem na začátku vůbec očekával. Primárně jsem si chtěl hlavně rozšířit vědomosti, které bych využil hlavně v manažerské praxi. Tento můj hlavní cíl se mi podařilo naplnit, avšak co jsem získal navíc je celková změna smýšlení a řešení situací jak v práci, tak i v osobním životě. Oceňuji moderní formu vzdělávání formou osobního kontaktu během dvoudenních tutoriálů, webinářů a práce ve skupinách, které se v každém modulu obměňují. Tento model umožňuje intenzivní sdílení pracovních zkušeností mezi účastníky programu. Touto cestou bych chtěl poděkovat celému týmu LIGS University za nezapomenutelné dva roky studia.