Ing. Ivan Húšťava, MBA
Ing. Ivan Húšťava, MBA
Vice-chairman of the Board, CEO, AGROPODNIK DOMAŽLICE, DOA plus

Studijní program Executive MBA nabízený LIGS mne zaujal pro velmi praktické a zajímavé pojetí. Pro mé potřeby bylo maximálně výhodným řešením: Studium v českém jazyce - pro lidi jako já, coby výrazný antitalent na jazyky - ideální řešení. 

K tomu, aby student zvládl studium kompletně v cizím jazyce, musí být téměř rodilým mluvčím nebo velmi jazykově nadaným. V opačném případě se plně nesoustředí na probíranou tematiku, ale pouze na překlady. Studium výrazně zaměřené na samostudium - časová náročnost (účast na povinných tutoriálech, zkouškách a nepovinných seminářích) byla pro mne přijatelná, i když jsem musel dojíždět 150 km. Organizace studia je z 90 % na studentovi a jde hlavně o otázku pevné vůle. Celé dvouleté studium jsem zvládl prostřednictvím 13-ti cest do Prahy, případně do místa konání tutoriálu. Skutečně kvalitní a odborně zdatní tutoři a tutorky - všichni přednášející a zkoušející, se kterými jsem měl čest se v průběhu studia setkat jsou zkušení a fundovaní odborníci ve svém oboru. Výtečná organizace tutoriálů - v rámci kterých se v průběhu 4 půldenních bloků studenti obeznámí se základy 4 předmětů. Bohatý a zajímavý doprovodný program (obvykle v rámci LIGS Clubu) - zúčastnil jsem se zajímavých exkurzí do ČNB a UniCredit Bank a dvakrát také velmi uvolněného dne při golfové akademii.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: