Ing. Ivan Prelovský, PhD, MBA
Ing. Ivan Prelovský, PhD, MBA
Erasmus+ instituciální koordinátor, zástupce vedoucí Útvaru mezinárodních vztahů Slovenské technické univerzity v Bratislavě

Studiem MBA jsem si rozšířil a prohloubil už jednou nabyté vědomosti, které jsem získal během akademického studia na vysoké škole. Za největší přínos studia považuji zisk cenných praktických vědomostí, zvýšení hodnoty na trhu práce a získání konkurenční výhody v dané oblasti (projektový management). Absolvování studia MBA je jednou z možností, jak zvýšit šanci pro svůj kariérní růst.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: