close

Network with industry leaders, expand your circle, and unlock growth opportunities at our Graduation Networking Event! Save your spot now.

Ing. Ivan Prelovský, PhD, MBA
Ing. Ivan Prelovský, PhD, MBA
Erasmus+ instituciální koordinátor, zástupce vedoucí Útvaru mezinárodních vztahů Slovenské technické univerzity v Bratislavě

Studiem MBA jsem si rozšířil a prohloubil už jednou nabyté vědomosti, které jsem získal během akademického studia na vysoké škole. Za největší přínos studia považuji zisk cenných praktických vědomostí, zvýšení hodnoty na trhu práce a získání konkurenční výhody v dané oblasti (projektový management). Absolvování studia MBA je jednou z možností, jak zvýšit šanci pro svůj kariérní růst.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: