Ing. Ján Koč, MBA
Ing. Ján Koč, MBA
IT manager, Fiege s.r.o.

Som veľmi vďačný, že som absolvoval interaktívne MBA štúdium na LIGS univerzite. Spolupráca s lektormi bola na veľmi vysokej úrovni. Hlavne oceňujem písanie seminárnych prác. Človek si nimi poskladal postupne mozaiku, ako navzájom sa ovplyvňujú rôzne oddělenia v rámci podniku a musím povedať, že som sa aj veľa naučil v oblastiach, ktoré boli pre mňa do tej doby nie veľmi známe – napr. účtovníctvo.

Vyzdvihujem taktiež príjemnú a pohotovú komunikáciu so študentským oddelením, ktoré stále vedelo poradiť či podporiť.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: