Ing. Jiří Havlíček, MBA
Ing. Jiří Havlíček, MBA
Bývalý ministr průmyslu a obchodu České republiky

Všem, kteří mají zájem se dále vzdělávat, prohlubovat svoje znalosti a dovednosti, poznávat nové a zajímavé lidi z různých oborů, mohu programy MBA v rámci LIGS jen doporučit. Určitě nebudete zklamáni a získané informace zcela jistě ve své další profesní kariéře využijete.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: