Ing. Lubomír Mieszek, MBA
Ing. Lubomír Mieszek, MBA
Projektový manažer, Strojírny Třinec a.s.

K manažerskému studiu na LIGS University jsem se rozhodl proto, abych si rozšířil moje dosud nabyté teoretické i praktické znalosti a zároveň abych posílil svůj osobní kredit s cílem prosadit se na samostatnou manažerskou pozici. Pro mou velkou časovou vytíženost jsem si vybral studium formou Interactive Online.

Předpokládal jsem, že na své studium zůstanu zcela sám, a že spoustu času budu věnovat také shánění odborné manažerské literatury. Byl jsem však velmi mile překvapen, jaké množství kvalitních studijních materiálů jsem nalezl po zpřístupnění svého studentského účtu přímo na webu LIGS University. Pokud jsem potřeboval nějakou problematiku ještě blíže vysvětlit nebo prodiskutovat, nezdráhal jsem se obrátit na konkrétního tutora dle daného předmětu, prostřednictvím emailu. Vždy jsem při emailových diskuzích a samozřejmě i na workshopech pořádaných LIGS University pochopil, že komunikuji s odborníkem, který problematice svého oboru excelentně rozumí. Výše uvedené skutečnosti mi studium velice ulehčily a ušetřený čas jsem mohl věnovat přímo studiu. Za příkladnou péči, jaká je věnována studentům, bych chtěl ještě jednou poděkovat celému týmu LIGS University.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: