Ing. Miloslav Kavka, MBA
Ing. Miloslav Kavka, MBA
Provozně technický náměstek, Chrudimská nemocnice, a.s.

Studium rozhodně doporučuji, pokud se chcete rozvíjet a získat znalosti a dovednosti použitelné ve svém životě. Studijní program je opravdu „Zaměřen na praxi“. A jistě oceníte, stejně jako já, značnou míru volnosti při studiu, která je dána jeho distanční formou.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: