Ing. Monika Lacinová, MBA
Ing. Monika Lacinová, MBA
Analytik ekonom, Česká spořitelna, a.s.

LIGS University mne během studia opravdu obohatila. Není to jen fráze, ale opravdu skutečnost. Velkým přínosem pro mne byl systém studia, který mne „donutil“ docházet do jedné z největších knihoven na odbornou literaturu, abych načerpávala nových informací.

Studium mně bavilo, velmi naplňovalo a naprosto realizovalo, a také proto bych ráda pokračovala ve studiu PhD a stala se členem skupiny lidí, kteří přenášejí své znalosti studentům. Více a více si všímám skutečnosti, že většina mých spolupracujících kolegů s vystudovanou VŠ má nulový potenciál v samovzdělávání a jsou zamrzlí na znalostech, které načerpali někdy v minulosti. Jednou jsem již tuto větu psala, že studium na LIGSu bych doporučila většině mým kolegům manažerům jako povinné. Jsem asi moc přísná, ale vidím, jak úroveň společnosti upadá a mělo by se pro to něco dělat. Vím, že sama nic nezmůžu, ale třeba je nás víc takových :-).

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: