Ing. Petr Koljaděnko, MBA
Ing. Petr Koljaděnko, MBA
Manager, Business Development CEE, TAKENAKA EUROPE GmbH

Studium na LIGS University vnímám jako velmi přínosné a to hned v několika rovinách. V prvé řadě se mi potvrdilo očekávání, že studiem MBA lze dosavadní teoretické a praktické znalosti ještě dále prohlubovat a nacházet tak celou řadu nových přístupů v každodenní manažerské a odborné obchodní činnosti.

Významnou roli po čas studia sehráli odborníci LIGS University, kteří vedou jednotlivé kurzy - tutoři. Spolupráce s nimi byla především o sdílení dosavadních poznatků a navázání na ně novou moderní teoretickou, ale i praktickou stránkou na platformě týmové spolupráce. Významnou roli sehrálo i zázemí LIGS University. Odborná literatura, studie, eseje, on-line virtuální prostředí aj. poskytly komfort, který zajisté patří k modernímu způsobu dnešního studia. Závěrem bych připomenul, že studium MBA nebylo snadné. Pro splnění poměrně náročných požadavků pro ten který kurz, bylo potřeba nejen kombinovat veškeré teoretické a praktické znalosti, ale umět je prakticky a rychle použít ve virtuálním prostředí zkoušek a seminárních prací. Studium MBA na LIGS University bych doporučil každému, kdo vitá moderní způsob studia a nebojí se hledat přístupy "out of the box". Mohu potvrdit, že studium obohatí každodenní praxi o nové přístupy, které pomohou ve vedení té které společnosti k naplňování svých vizí. Rád bych rovněž poděkoval celému týmu LIGS University. Velmi dobře se mi s Vámi spolupracovalo.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: