Ing. Tomáš Kobr, MBA
Ing. Tomáš Kobr, MBA
Generální reprezentant, Kooperativa pojišťovna

Studijní program, který byl institutem předložen a následně realizován předčil má očekávání. Vždy a vše, co bylo prezentováno či z mé strany tvořeno, bylo zásadně z mé praxe, což hodnotím jako velice přínosné pro svůj profesní, ale i soukromý život.

Rovněž sdílení zkušeností s tutory a kolegy bylo velice přínosné. Cením si vysoce profesionálního přístupu vedení institutu, tutorů a všech zúčastněných osob.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: