close

Network with industry leaders, expand your circle, and unlock growth opportunities at our Graduation Networking Event! Save your spot now.

Ing. Tomáš Kobr, MBA
Ing. Tomáš Kobr, MBA
Generální reprezentant, Kooperativa pojišťovna

Studijní program, který byl institutem předložen a následně realizován předčil má očekávání. Vždy a vše, co bylo prezentováno či z mé strany tvořeno, bylo zásadně z mé praxe, což hodnotím jako velice přínosné pro svůj profesní, ale i soukromý život.

Rovněž sdílení zkušeností s tutory a kolegy bylo velice přínosné. Cením si vysoce profesionálního přístupu vedení institutu, tutorů a všech zúčastněných osob.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: