Ing. Tomáš Kolář, MBA
Ing. Tomáš Kolář, MBA
Chief Executive Officer (CEO) a Managing Director, LINET

Studium programu Master of Business Administration (MBA) na LIGS University doporučuji všem, kteří mají ambice si zvýšit kvalifikaci, získat nové znalosti a dovednosti a poznat nové kolegy a to vše velmi praktickou formou prostřednictvím tutorů přicházejících výhradně z praxe a byznysu.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: