Jan Černo, MBA
Jan Černo, MBA
Managing West at Iron Mountain, Director CZ

Studium MBA na LIGS University bylo pro mě vhodným doplněním znalostí, které jsem získal během své několikaleté praxe. Jako velmi pozitivní hodnotím úroveň tutorů, jejich odbornost, přístup ke studentům a vzájemnou komunikaci. Stejně pozitivně hodnotím skladbu a průběh studia.

MBA

Vyberte si program studia


Studovat MBA

 

DBA

Vyberte si obor specializace DBA:

 

MSc

Vyberte si obor specializace MSc:

 

Ph.D.

Vyberte si obor specializace Ph.D.: