JUDr. Pavel Porada, DiS., MBA
JUDr. Pavel Porada, DiS., MBA
Chief Business Development Officer, Engagemark.com

Doporučuji studium na LIGS University všem, kteří si chtějí rozšířit své znalosti a dovednosti či zvýšit svou odbornou kvalifikaci, a zároveň hledají možnost, jak studovat při zaměstnání. LIGS University se dokáže přizpůsobit časovým možnostem studentů, jakékoliv dotazy či nejasnosti promptně vyřeší studijní oddělení, a především při zpracovávání seminárních prací přijde vhod pečlivý dohled a vedení kvalifikovaných tutorů.

Doporučuji nepodcenit náročnost studia a předem zvážit, zda je student připraven pravidelně studovat studijní podklady, a především kontinuálně zpracovávat relativně obsáhlé seminární práce. Studium je, dle mého názoru, náročné právě díky možnosti si jej jakkoliv přizpůsobit a upravit. Vzhledem k tomu, že si student plně reguluje a plánuje termíny svého studia, je pro jeho úspěšné ukončení nezbytná notná dávka motivace, sebekázně a odhodlání.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: