close

Network with industry leaders, expand your circle, and unlock growth opportunities at our Graduation Networking Event! Save your spot now.

Karel Petýrek, MBA
Karel Petýrek, MBA
Jednatel, STONE LOGISTIC CENTRE, s.r.o.

Studium na LIGS University hodnotím pozitivně. I když jsem si myslel, že na sobě již nemusím zapracovat, objevil jsem mnoho nových podnětů a impulzů ke změnám a postupů při práci. Zajímala mě hlavně práce s lidmi a kolektivem.

Získání jiného pohledu na věc z různých stran a od různých tutorů. LIGS University má mnoho přednášejících profesních osobností v oboru, které mají výborné schopnosti prezentace. To zajistilo, že pro mě byl vzdělávací program také zábavným přínosem.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: