close

Network with industry leaders, expand your circle, and unlock growth opportunities at our Graduation Networking Event! Save your spot now.

Klára Rylichová, MBA
Klára Rylichová, MBA
Marketing Manager pro Českou a Slovenskou republiku, Iveco

Děkuji celému týmu LIGS za jejich profesionální přístup ke studentům / klientům. Studium na této škole bylo pro mě velmi přínosné, a to jak z hlediska doplnění teorie v oboru, ve kterém pracuji, tak z hlediska výměny zkušeností s ostatními účastníky a tutory. Atmosféra na tutoriálech byla vždy velmi milá a přátelská.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: