Klára Rylichová, MBA
Klára Rylichová, MBA
Marketing Manager pro Českou a Slovenskou republiku, Iveco

Děkuji celému týmu LIGS za jejich profesionální přístup ke studentům / klientům. Studium na této škole bylo pro mě velmi přínosné, a to jak z hlediska doplnění teorie v oboru, ve kterém pracuji, tak z hlediska výměny zkušeností s ostatními účastníky a tutory. Atmosféra na tutoriálech byla vždy velmi milá a přátelská.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: