Bc. Ilona Bartovská

Bc. Ilona Bartovská
Bc. Ilona Bartovská
Assistant Professor

Ilona Bartovská pracuje jako poradce, konzultant a lektor v oblasti řízení lidských zdrojů ve výrobních společnostech. 6 let pracovala jako HR manažer pro zahraniční výrobní společnost v oblasti elektro průmyslu. Předchozí zkušenosti v rozsahu 5 let má z automobilového průmyslu, japonské výrobní společnosti.

Podařilo se jí vybudovat a zavést systém funkčního řízení lidských zdrojů na tzv. „zelené louce“. Nastavit a vytvořit kompletně pravidla pro celé HR ve společnosti, nastavit nově pravidla v HR oblasti, zajistit hromadné propouštění a režim částečné zaměstnanosti, implementovat nový SW na zpracování mezd.

Poskytuje také poradenství v oblasti personalistiky ve vlastní poradenské společnosti a zároveň působí jako externí lektor v oblasti personalistiky pro vzdělávací agentury.

Působila jako mentor pro pozici Specialista náboru a jako lektor pro odbornou zkoušku podle Národní soustavy kvalifikací: Personalista, Specialista náboru, Specialista mezd a odměňování.

Je autorizovanou osobou dle MPSV pro ověřování odborné způsobilosti pro profesní kvalifikace: Personalista, Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců, Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců, Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, Specialista pracovně právních vztahů.

Ilona Bartovská také vede pracovně právní poradnu pro Český rozhlas Plzeň a publikuje odborné články v časopise Praktická personalistika a Moderní řízení.

V roku 2015 získala ocenění Tutorka roku za své působení v programu MBA – Řízení lidských zdrojů.

Absolvovala kurz Mediace na Pražské vysoké škole psychosociálních studií s.r.o.

V roce 2013 pracovala jako mentor pro stážisty v rámci vzdělávacího programu Specialista náboru. Úkolem bylo vyškolit stážisty jako odborníky v procesu náboru zaměstnanců („inhouse recruiter“ a „konzultant personální agentury“).

Od roku 1986 do roku 2004 pracovala v pojišťovnictví na různých pracovních pozicích: obchodní zástupce, ředitelka obchodu pro divizi západočeský a severočeský region, vedoucí underwritingu, vedoucí odboru správy (oddělení vymáhání pohledávek, vznik pojištění, IT, VIP obchod, pojištění odpovědnosti).

Na pozicích HR managera především zajišťuje následující personální činnosti: vytváření interních směrnic (pracovní a docházkový řád, mzdový předpis atd.), příručky pro zaměstnance, systém benefitů, vzdělávací programy, poskytování právního poradenství pro liniové manažery, školení zaměstnanců, odpovědnost za BOZP a OOPP, pracovní podmínky, personální politiku, jednání s dodavateli služeb (právní servis, personální agentury, vzdělávání, stravování, pracovní oblečení) jednání s ÚP (povolení „částečná zaměstnanost“), řízení recepce, administrativní podpora, mzdové účtárny, sekretariátu, zavádění ISO 14001 (manažer EMS), pravidelné nábory dělníků, vedení pohovorů s uchazeči o zaměstnání i v anglickém jazyce, zavádění systému hodnocení zaměstnanců. Působí jako generalista, tj. s kompletní odpovědností za oblasti ŘLZ ve firmě.

V manažerských pozicích působí od 30 let, řídila různé týmy pracovníků (52 obchodních zástupců, specialisty a odborníky na rizika v pojišťovnictví, administrativní pracovníky apod.).

Bakalářský titul získala na Západočeské univerzitě Plzeň, fakulta Pedagogická, obor Sociální práce a pedagogika v roce 1999.  

Další odborné studium absolvovala v roce 2007 - 2009 na Karlově univerzitě Praze, fakultě Personální řízení a andragogika, obor Personální řízení (SDS), závěrečná práce na téma Uplatnění žen v managementu.

Rovněž absolvovala v roce 2009 ve společnosti Trigon Plzeň, rekvalifikační kurz Mzdová účetní.

V roce 2011 u společnosti VOX s.r.o., vzdělávací agentura absolvovala program tutor e-learningových kurzů pro „soft skills“.

V průběhu své kariéry poskytovala jak interní školení obchodních dovedností a sazebníku pro obchodní zástupce, následně školení v oblasti EMS ve výrobní firmě (Auditor EMS) a externě přednášky v rámci dlouhodobých kurzů HR akademie, rekvalifikační kurz Personalista a další pro vzdělávací agentury: Institut certifikovaného vzdělávání s.ro., Praha, Pragoeduca s.r.o, V- studio, České Budějovice, Grafia s.r.o. Plzeň.

Dále absolvovala široké spektrum manažerského odborného vzdělávání, sleduje nové trendy v oblasti personalistiky a lidských zdrojů, účastní se setkání personalistů, je členka Okresní hospodářské komory Plzeňského kraje, je zapojena do projektu Podpora podnikání žen, působí v programu Stáže ve firmách a mentoringu.

Kromě výše zmíněného je členkou Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje a členkou realizačního týmu projektu zaměstnávání uchazečů 50+.

Jako lektor preferuje při výuce sdílení a konzultace praktických příkladů z denní praxe. Jejím lektorským cílem je naučit studenty na konkrétních příkladech jak řešit pracovní situace a předat jim své zkušenosti a znalosti v takové podobě, aby je mohli převzít id od své práce.

Motto: „Neúspěch nás učí, že porážka se dá přežít. Neuspět není ostuda. Ostuda je bát se vstát a zkusit to znovu.” - B. Barber -

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: